Seznam nově vytvořených sad digitálních učebních materiálů

 

K 30. 9. 2012 byly vytvořeny sady digitálních učebních materiálů v těchto oblastech:

 

 1. Anglický jazyk – 4. ročník
 2. Anglický jazyk – 5. ročník
 3. Český jazyk – 2. ročník
 4. Český jazyk – 7. a 8. ročník – mluvnice
 5. Český jazyk – 8. a 9. ročník – literatura
 6. Matematika – 2. ročník
 7. Matematika – 3. ročník
 8. Prvouka – 1. ročník
 9. Přírodověda – 4. a 5. ročník
 10. Přírodověda – 5. ročník
 11. Přírodověda 6. a 7. ročník
 12. Fyzika - 6. ročník
 13. Fyzika - 8. ročník
 14. Informatika - 4. ročník
 15. Přírodověda 2 - 5. ročník
 16. Anglický jazyk - 6. ročník
 17. Český jazyk - 5. ročník
 18. Prvouka - 2. ročník
 19. Český jazyk - 6. ročník
 20. Přírodověda - 5. ročník
 21. Přírodověda - 4. ročník
 22. Zeměpis - 7. ročník

 

 

Všechny vytvořené materiály jsou uloženy v digitální podobě na ZŠ ve Vrbátkách.

 

Copyright ZŠ Vrbátky © 2016. All Rights Reserved.