Drahá ZŠ Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky,

 

jsem Saroja a ještě naposledy Vám píši dopis. Mám se dobře, jsem zdravá a doufám, že u Vás je to stejné. Vyřiďte mé pozdravy a přání všeho nejlepšího i Vašim milovaným. Zimu jsem si užila a teď tu máme léto. Můj bratr je v pořádku a také Vás srdečně zdraví.

Jsem strašně ráda, že Vám můžu poslat tento dopis. Minule jsem Vám psala, že jsem dokončila své studium i praxi. Získala jsem dobrou práci v Nemocnici KMC (Karnataka Medical College) v Hubli. Je to velká nemocnice a pracovat tady je skvělé. V Nemocnici sv. Ignáce jsem zažila spoustu krásných věcí a naučila jsem se starat o lidi s láskou a péčí. Je to opravdové požehnání. Nyní pracuji v Nemocnici KMC s mnoha dalšími zdravotními sestrami a zaměstnanci. Do této nemocnice jsou přeřazovány těžké případy a máme tu mnoho oddělení. Nemocnice mi poskytla také ubytování a zařídila stravování. Jsem šťastná, že tu můžu pracovat a jsem soběstačná. Strávila jsem měsíc doma a za tu dobu mě teta s mou švagrovou naučily vařit. Můj bratr, který pracuje v hotelu v oblasti Goa, mě neustále povzbuzuje. Hubli je vzdálené skoro čtyři hodiny cesty od našeho domova a zpočátku jsem se bála. Hlavně jídlo je zcela odlišné od našeho, je velmi pálivé. Ale zvykla jsem si a vše zvládám dobře.

Děkuji Vám všem za podporu a starost, které jste věnovali mému vzdělání a rozvoji osobnosti. Do programu „Adopce na dálku“ jsem byla vybrána ve 3. ročníku. Mohla jsem se tak zúčastnit mnoha letních táborů, programů pro výběr povolání a vzdělávacích kurzů pro děti i rodiče konaných v naší vesnici. To mi pomohlo připravit se na vstup do skutečného života. Dnes zvládám mnoho dovedností, které jsem se v našem komunitním centru naučila díky Vaší podpoře. Budu Vám i Vašim milovaným navždy vděčná za Vaši podporu. Moji rodiče by na mě byli jistě pyšní, kdyby byli naživu, někdy jsem ale smutná, že tu se mnou už nejsou. Jsem vděčná i zaměstnancům komunitního centra za to, že mě vždy povzbuzovali. To je vše, co jsem Vám chtěla napsat.

S láskou,                                                      

Saroja

Přložili: Kryštof Svoboda, žák 9. ročníku a Martin Holinka, žák 8. ročníku

 

 

Roční zpráva o pokroku dítěte

Saroja dokončila kurz První pomoci a péče o pacienty s výsledkem 84 %. Potom chodila na praxi do Nemocnice sv. Ignáce. Po dokončení praxe nastoupila do Nemocnice KMC, kde nyní pracuje jako zdravotní sestra. Vydělává si na své živobytí a je na to hrdá. Její bratr a rodina ji povzbuzují a jsou rádi, že je zaměstnaná.

Saroja je zaměstnaná jako zdravotní sestra v Nemocnici KMC v Hubli. Ráda se stará o pacienty, je vstřícná a usměvavá. Také je hodná, má soucit a její schopnosti oceňují i její spolupracovníci. Umí stlát postele, pomáhá pacientům se převlékat, dává injekce glukózy apod. Její sebevědomí se zlepšuje tím, jak se učí pracovat samostatně. V komunitním centru se naučila zodpovědnosti, disciplíně a dobrému chování.

 

Zpráva o ukončení

Saroja byla zpočátku nesmělé, usměvavé děvče. Dnes je velmi přátelská a pracuje jako zdravotní sestra v Nemocnici KMC v Hubli. Úspěšně ukončila studium První pomoci a péče o pacienty na škole BBC College, potom pokračovala v praxi v nemocnici sv. Ignáce a poté získala práci v proslulé Nemocnici KMC. Dnes je šťastná, sebevědomá a nadšená, že může být zdravotní sestrou. Díky své milé a citlivé povaze je u nemocných pacientů oblíbená. Myslíme si, že můžeme ukončit její podporu, protože již má stálý příjem.

Sponzorský program podpořil Saroju od konce 2. ročníku. Byla veselá, ale také zodpovědná. Učila se velmi dobře hlavně v krátkodobých kurzech, které naše komunitní centrum pořádá pro děti. Programy pro osobnostní rozvoj, letní tábory a neformální rozhovory ji přeměnily na pozitivní, příjemnou a silnou ženu. Nultý ročník střední školy byl zklamáním, ale nakonec Saroja díky podpoře a povzbuzování našeho centra nastoupila na studium technického oboru. Potom však změnila obor, za což dostala napomenutí. Vybrala si ošetřovatelský kurz První pomoci a péče o pacienty. Za úspěšné ukončení tohoto dvouletého studia vděčí i našemu centru, které jí poskytovalo podporu, povzbuzení a inspiraci. V současnosti je zformovanou, sebevědomou osobností a pracuje jako zdravotní sestra v Nemocnici KMC v Hubli.

Naše škola je zapojena do charitativní akce Adopce na dálku Arcidiecézní Charity Praha. V rámci tohoto projektu s námi společně podporujete indickou dívku jménem Saroja Achari. Naše škola se rozhodla finančně podporovat Saroju, když jí bylo 6 let a to po dobu jejího studia. Z finančního daru se hradí školné, školní uniforma a školní potřeby. V současné době je Saroja už dospělá dívka, dne 8. 3. 2018 oslavila krásné 20. narozeniny a stále studuje. Letos by měla zdárně ukončit studium a stát sezdravotní sestrou.

 

 

Jménem Saroji děkujeme všem za finanční podporu. Letos Saroja obdrží finanční dar v hodnotě 10 740,- Kč.

 

 

 

Dopis ze Zdravotního a vzdělávacího centra sv. Ignáce od sestry Marie Goretti, ředitelky

Milí přátelé na ZŠ Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky,

díky pravdě, kráse a lásce, které nás od začátku provázejí, se nám daří zahánět všechny slzy bolesti. Může nás jen těšit, že každé zlomené srdce dokáže najít svůj směr a každá mysl plná snů může vystoupat do výšin a těšit se z budoucnosti.

Vaše ruce a Vaše srdce odráží dobrotu Boha, který nad námi bdí. Bůh má své skryté záměry a poslal Vás, abyste i Vy přispěli kapkou laskavosti, která zmírňuje obavy ukryté v duši. Vaše nesobecká volba přinesla mnoho radosti nám i Vašemu sponzorovanému dítěti a tím znásobila i radost dalších dětí. Je víc než zřejmé, že Vaše dobrota nám velmi pomohla. Tato úžasná dobrá vůle, kterou jste Vašemu dítěti věnovali, nám přinesla naději, jež se od Vás přenáší i na ostatní. V této roční době se Saroji díky Vám splnilo několik vzácných přání. Vaše dítě vyrůstá a učí se. Byli byste hrdí, kdybyste ji a její život mohli v tuto chvíli poznat. Zároveň nám toto léto dává příslib dalších úspěchů, kterých Vaše dítě může díky Vaší podpoře dosáhnout.

A je zde opět červen! Uběhne rychle, ale předznamenává Vaši dobrotu a další příležitosti v životě Vašeho dítěte. Brzy začne znovu škola, a i přes období dešťů, silný vítr a mnoho bouřlivých dnů se Vaše dítě těší na další učení a zábavu! Letošní červen také vypovídá mnoho o pokrocích Vašeho dítěte, kterých díky Vaší lásce dosáhla. Saroja úspěšně ukončila studium První pomoci a péče o pacienty a nyní jako stážistka pracuje v nemocnici sv. Ignáce v Honavaru, kde rozvíjí své dovednosti. Posílá Vám svůj dopis plný očekávání, kresbu, fotografii a své vysvědčení. Také Vám srdečně děkuje za to, že jste s ní sdíleli svůj život a pomohli jí splnit si své cíle.

První půlrok 2017 byl vskutku požehnaný a úspěšný. Ve spolupráci s Arcidiecézní charitou v Praze jsme pokročili v mnoha ohledech. Rádi bychom Vám představili několik aktivit, které se v těchto měsících v našem centru odehrály.

Vánoční oslavy

Loňské Vánoce byly báječné a naše děti sdílely dobrou náladu a radost, které toto období přináší. Díky našemu přátelství a péči poznaly mír a naději. Vánoční poselství lásky a krásné dárky rozjasnily mnoho tváří.

Zdravotní pojištění Arogya Raksha

Naše děti a jejich rodiny mají přístup k nízkonákladové zdravotní péči, která vznikla také díky našemu partnerství. V letech 2016–2017 se zapsalo 494 členů; v období ledna až června 2017 bylo 23 pacientů hospitalizováno a 176 bylo ošetřeno ambulantně.

Setkávání s rodinami

Domácí návštěvy jsou unikátním projektem, který přináší vzájemné porozumění mezi lidmi na vesnici a zaměstnanci našeho centra. Tato setkání se zaměřují na zdraví dětí a jejich příbuzných. Hodnotíme zdravotní stav a motivujeme zúčastněné k preventivním prohlídkám. Výsledky jsou díky systému pojištění fenomenální. Zaměstnanci našeho centra navštěvují tyto vesnice: Hammaki, Baskeri, Arolli Mundgod, Guddemakki, Padukuli, Murankulli, Jalvali, Veerangudi, Berolli a Moodkani. Jedním z příběhů, které mohou doložit význam tohoto projektu, bylo přijetí jedné matky s nádorem v ústech na pohotovosti nemocnice a její následná úspěšná operace.

Program přesahující hranice Centra – Sanjeevini

Tato brožurka, která vychází přibližně každý měsíc, představuje krásnou literaturu. Může se stát odrazovým můstkem pro nadané děti, přináší logické hříčky, literární úryvky a tipy pro zdraví a budoucí kariéru. Tento rok vyšlo již devět čísel.

Program pro mládež:

37 projektů pro mládež bylo realizováno na 39 základních školách. Zúčastnilo se jich celkem 836 studentů. Cílem bylo zvýšit povědomí žáků o fyzických změnách v pubertě a možnostech vzdělávání. Důraz byl kladem především na zdravý životní styl a budování zdravého sebevědomí.

Program zvyšování povědomí o zdraví:

Naši zaměstnanci realizovali ve vesnicích dvě setkání na podporu osobní zodpovědnosti o své zdraví. Zaměřili se na problémy typické pro pokročilý věk. Sdíleli je pomocí prezentací, přičemž zdůraznili význam včasné diagnózy a léčby. Byly prodiskutovány také jednoduché léčebné postupy a přírodní cesty ke zdraví.

Zdravotní tábory ve vesnicích:

Od prosince 2016 do května 2017 proběhlo celkem 10 setkání na různých místech, kterých se zúčastnilo 4669 osob. Nejvyšší účast (4000 osob) byla na přednášce o různých zdravotních tématech, která proběhla v únoru v kampusu sv. Ignáce.

Programy pomoci při výběru povolání:

Těchto programů se zúčastnilo 1097 studentů ve 14 základních školách a 3 středních školách. Zásadním přínosem byly kurzy pro X a XII ročníky. Přednášející na kurzech byli sociální pracovníci a zdravotníci.

Svépomocné skupiny:

Podporujeme ženy v tom, aby se dokázaly spolehnout na své schopnosti. Důležitá jsou témata zaměstnanosti a finanční gramotnosti, jako například měsíční spoření a sjednávání půjček. Oslavili jsme však i Den žen. Projektu se zúčastnilo celkem 468 žen v rámci 37 podpůrných skupin.

Sebehodnocení:

Proběhlo hodnocení realizovaných plánů a projektů, abychom zajistili maximální pokrytí a rozvoj v klíčových oblastech.

Komunitní škola BSS (Bharat Sevak Samaj):

Do komunitní školy BSS se zapisují venkovské dívky, často ty, které propadly ve škole. Škola jim poskytuje možnost vyučit se a mnohým dokáže zlepšit vyhlídky na budoucnost. Tento rok škola přijala 65 nových studentek. Přestože za sebou mají mnoho neveselých zkušeností, obličeje se jim zde projasní; škola jim přináší úsměv a daleko víc. Dává mladým dívkám naději, že se jejich životy vydají správným směrem a budou moct být na sebe hrdé. Různé dovednosti, lepší vztahy, pravdivý a významný život – to vše je přínosem nevyčíslitelné hodnoty. I proto dnes z dívek vyrůstají inteligentní ženy se skvělým charakterem.

Doslov plný vděčnosti a lásky

Zdraví, spása a důvěra – společně s Vámi se nám daří naplňovat všechny naše cíle, krok za krokem, ruku v ruce. S požehnáním můžete přihlížet našemu rozvoji, životním úspěchům a znovunabytým snům.

Teplé, slunečné nebe v České republice je svědkem velké síly a hloubky dobré vůle, která spolu se ctnostmi srdce dělají život o trochu lepší, než jsme očekávali. Tato vůle, která nás přesahuje, napravuje životy, projasňuje je a dodává jim energii. Arcidiecézní charita v Praze pro nás udělala nejen toto, ale mnohem víc. Krása, která vychází z vzácnosti života, dodává našemu vztahu v očích Boha ještě vyšší hodnotu.

Jak tu stojíme sjednoceni v Boží vůli, ujistěme se, že život bude naplněn. Síla lásky, mysli a srdce sjednocené ve víře a odvaze už nemůže být silnější a pomáhá nám rozjasnit tváře našich dětí.

Tyto děti jsou odměnou za Váš boj za dobro a všechna vítězství, kterých jste dosáhli. Děkujeme Vám! Tento projekt by bez Vás nikdy nebyl tak úspěšný. Společně můžeme oslavovat Boha a užívat si pocit uspokojení z dobře odvedené práce a dětských úsměvů.

S láskou, vděkem a spoustou díků Vás zdraví,

Sestra Maria Goretti, ředitelka

Roční zpráva

 

Rodinná situace: Bratrovi Saroji se daří dobře a výborně se stará i o Saroju. Její bratr pracuje v hotelu. Přijíždí domů vždy na svátky a rodinné oslavy. Sarojino zdraví se zlepšilo, ale kdykoli potřebuje, navštěvuje svého lékaře. 

 

Školní rok a studium: 2016/2017, obor studia: První pomoc a péče o pacienty, 1. ročník

Známky (procenta) ze závěrečné zkoušky:

Angličtina a základy počítačů                                   90 %

Základy ošetřovatelství, farmakologie a mikrobiologie 86 %

Anatomie, fyziologie, psychologie a první pomoc    87 %

Výživa, plánování, přenosné choroby                       86 %

ze čtyř praktických zkoušek získala                                       93%, 90 %, 94 %, 92 %

Další studium: šk. rok 2017/2018, navazující studium: Praxe

Předpokládaný rok ukončení studia: 2018, ráda by se stala zdravotní sestrou.

Další informace o pokroku dítěte: Saroja dokončila závěrečné zkoušky a zvládla je s velmi dobrým prospěchem, přestože změnila obor studia z Laboratorního technika na První pomoc a péči o pacienty. Polední rok chodí na praxi do nemocnice sv. Ignáce. Často mluví s pacienty a naučila se pečlivě se o ně starat a docházet za nimi. Získala mnoho znalostí v oblastech výživy a přenosných chorob. 

           

 

Dopis od Saroji

Milí přátelé na Základní škole Zdeny Kaprálové ve Vrbátkách,

zdraví vás Vaše milující dcera Saroja. Jak se vám daří? Já se mám s božím požehnáním dobře.

Jsem ráda, že Vám můžu napsat o svých přípravách na závěrečné zkoušky. Naše zkoušky probíhaly od 6. dubna. Skládala jsem čtyři teoretické a čtyři praktické zkoušky, i když praktické předměty mi šly líp než teoretické.

Připravovala jsem se od ledna. Naši učitelé nám každý týden dávali testy a také jsme trénovali na loňských prověrkách. Pravidelně jsem chodila do knihovny a studovala. S kamarády jsme se vídali při společném učení ve studijních skupinách. Během praktické zkoušky jsem dokázala vyjmenovat všechny nástroje, které se používají při ošetření na pohotovosti. Během praktické zkoušky z anatomie jsem nakreslila obrázky srdce a mozku.

Výsledky dostáváme v červnu. Rozhodla jsem se, že budu v praxi v nemocnici sv. Ignáce pokračovat ještě dalšího půl roku, abych získala více zkušeností. Víc vám o ní napíšu ve svém dalším dopise.

V březnu jsem cestovala s pacientkou jménem Sangeet do nemocnice Father Muller v Mangalore. Byla to pro mě nezapomenutelná zkušenost. Tato pacientka byla upoutaná na lůžko po operaci páteře. Já a moje kamarádka Muktha jsme s ní zůstaly pět dní a staraly jsme se o ni.

V kurzu jsem získala mnoho zkušeností. Naučila jsem se metody první pomoci a osvojila si vlastnosti dobré zdravotní sestry. Jsem velmi vděčná Vám i sestře Marii Goretti (ředitelce školy sv. Ignáce), že jsem měla možnost studovat na Škole sociálních věd v Bhopalu.

Ve škole jsme měli i rozlučkový večírek. Přišla i ředitelka školy, sestra Maria Goretti, aby nám poděkovala za naše úsilí a předala nám několik rad do budoucnosti. Byla jsem trochu smutná z toho, že musím ze školy odejít. Zažila jsem tam hodně nových věcí – naučila jsem se vařit, zlepšila jsem si své komunikační a vůdčí schopnosti (dostala jsem šanci stát se na měsíc vedoucí skupiny). Na všechno jsem si na našem rozlučkovém večírku vzpomněla a byla jsem z toho smutná.

Doma se mají všichni dobře – můj bratr, teta i strýc – a posílají Vám srdečné pozdravy. Díky Vám jsem od sestry Marie Goretti dostala nový batoh a deštník. Děkuji Vám za Vaši lásku a podporu.

                                       Vaše milující dcera Saroja

Překlad: Kateřina Hurtíková

Milí přátelé na Základní škole Zdeny Kaprálové a Mateřské škole Vrbátky,

srdečně Vás všechny zdravím. Mám se dobře, stejně jako moje rodina. Jak se daří Vám? Počasí je v tomto období chladné a připomíná mi blížící se Vánoce. Já i moje rodina Vám přejeme veselé Vánoce a šťastný nový rok 2016. U nás právě skončil svátek Deepavali, který jsme si opravdu užili.

Ráda bych Vám také sdělila novinky o svém studiu. V minulém dopise jsem Vám psala, že budu dělat kurz interiérového designu, ale změnila jsem názor. Teď studuji kurz pro elektronické mechaniky na Technologickém vzdělávacím institutu v Bhatkalu. Máme čtyři předměty – teorii, praktické vyučování, rýsování a počítání. Teoretické vyučování máme už za sebou. Zvládla jsem dva testy a získala v nich nejvyšší hodnocení. S radostí Vám proto můžu sdělit, že jsem nejlepší ve třídě. V praktickém vyučování procvičujeme pájení a odpájení, tj. rozdělování pájených spojů; je to těžké, ale snažím se. Rýsování nemám ráda, ale nemám jinou možnost než se to naučit. Výpočty jsou můj oblíběný předmět. Všichni učitelé jsou na nás hodní a podporují nás v tom, abychom se zapojovali do různých aktivit.

Na začátku kurzu jsem neměla mnoho kamarádů, takže jsem dojížděla autobusem sama, ale teď tu mám hodně přátel. Jsou moc fajn, takže se cítím opravdu šťastná. Také jsme oslavili svátek Sharda Pooja, který je zasvěcen bohyni vzdělávání. Vyzdobili jsme celou školu a dobře se bavili.

V centru jsme se zúčastnili studentského workshopu, v němž jsme získali povědomí o různých dovednostech a naučili se, jak tvrdě pracovat ve vybraném studijním kurzu. Jeden z učitelů z Technologického vzdělávacího institutu nám poskytl informace o různých technicky zaměřených kurzech a možnostech uplatnění po dokončení studií.

Z centra jsem dostala dárek na svátek Deepavali, který byl pořízen Vaším jménem.  Děkuji Vám za Vaši lásku a podporu. Budu se za Vás modlit. Posílám Vám pozdravy od své rodiny a přátel.

S láskou,

Saroja                                                                              Překlad: K. Hurtíková

Milí přátelé na Základní škole Zdeny Kaprálové a v Mateřskéškole Vrbátky,

všechny Vás zdravím. Mám se dobře a zrovna si užívám letní prázdniny. Posílám Vám i Vašim rodinám srdečný pozdrav a doufám, že se máte dobře.

Bohužel Vám musím říct o svých školních výsledcích. V březnu jsem dokončila všechny výroční zkoušky. Pilně jsem studovala, abych vše zvládla. Nejvíc jsem se soustředila na matematiku. Bohužel jsem po večerech neměla moc času na studium. Když jsem nestihla dřívější autobus, přišla jsem domů příliš pozdě na to, abych se mohla ještě učit. A ráno jsem musela brzy vstávat do školy. Mrzelo mě, když jsem se dozvěděla, že jsem propadla z matematiky a chemie. Myslím si, že jsou to velmi obtížné předměty. Proto jsem se rozhodla, že nebudu dělat opravné zkoušky.

Na naší škole byla soutěž ve zpěvu. Zúčastnila jsem se jí, ale měla jsem strach, jak to dopadne. Nakonec jsem ale byla spokojená a šťastná, když mi paní učitelka řekla, že jsem zpívala dobře. Měla jsem také přípravnou zkoušku. Pilně jsem se na ni připravovala a zvládla jsem všechny předměty. Pořád ale lituji svých výročních výsledků. Proto jsem se rozhodla vystudovat kurz Interiérového dekoratérství v Bangalore. Napíšu Vám o něm ve svém dalším dopise.

Taky jsme měli ve škole rozlučkový večírek. Mí kamarádi mi řekli, že mi to moc sluší. Byla jsem šťastná a vzpomněla jsem si na Vás.

Ještě jednou Vám děkuju za Vaši lásku. Taky jsem vděčná místnímu centru za jejich podporu.

S láskou,

Saroja

Překlad: K. Hurtíková

 

Toto je přeložený dopis od naší „adoptivní dcery“ Saroji

 

Milí sponzoři, drazí přátelé ze ZŠ Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky.

 

Zasílám Vám a Vašim rodinám srdečný pozdrav. Jsem si jistá, že čekáte na můj dopis, a proto zdravím všechny, kdo mě znáte.

 

Děkuji Vám za dopis, který jste mi poslali. Velice mě potěšilo, když jsem ho obdržela. Také Vám děkuji za přiložené přáníčko a bloček. Ručně vyrobené přáníčko je velice krásné a moc se mi líbí. Ve Vašem dopisu jste mi podrobně popsali, jak se v České republice slaví Vánoce. My jsme Hindové, a proto Vánoce neslavíme. Našim svátkem je Deepavali. Tento svátek se slaví po celé Indii v listopadu. Zdobíme naše domy lampami a připravujeme různé sladkosti.

 

Moje zkoušky byly úspěšné a jsem ráda, že postupuji do II. ročníku PUC (Pre-University Course = dvouletý kurz umožňující později studovat na univerzitě – pozn. překladatele). Rozhodla jsem se, že v II. ročníku budu pilně studovat.

 

Se svými kamarády jsem navštívila Mysore, Shrirangapattana (města v jižní Indii) a také Chamundi hill (posvátná hora – pozn. překladatele). Mohli jsme zde vidět plno zvířat, hlavně ptáků. Byla jsem šťastná, protože ještě nikdy jsem neviděla tolik ptáků a  různých jiných zvířat (např. velké množství slonů). Je tam nádherná krajina. Ve městě jsem si koupila náramek, řetízek a tašku.

 

Po úspěšných zkouškách z I. ročníku mi začaly prázdniny, které jsem trávila u babičky. Cítila jsem se tam velice dobře. Během prázdnin jsem si hrála s dětmi od tety a také jsem se připravovala na II. ročník školy.

 

Tento rok naše centrum organizovalo program „Stress management“. Vzhledem k tomu, že jsem studentka na této škole, zúčastnila jsem se i já. Naše poradkyně nám vysvětlila, kdy můžeme být ve stresových situacích, např. před zkouškou nebo při nečekaných nepříjemných událostech. Vysvětlila nám, jak se dá se stresem bojovat a naučila nás několik relaxačních cvičení. Tento program byl pro mě velice užitečný a děkuji centru, že mi umožnilo se ho zúčastnit.

 

Díky Vašim finančním darům mi centrum Svatého Ignáce  pomáhá v různých oblastech a také mi zakoupili deštník a tašku. Moc Vám děkuji.

 

Vaše milující dcera

Saroja

 

                                                                                                          Přeložila Mgr. B. Sittková

 

 

 

 

 

26.11.2012

 

Milí sponzoři,

 

Toto je přeložený dopis od vašeho na dálku adoptovaného dítěte

 

Drazí „rodiče“ ze  ZŠ Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky,

jsem vaše milující dcera Saroja, která píše tento dopis. Jak se daří vám a vašim rodinám? Na začátku mého dopisu bych vám všem chtěla popřát Veselé Vánoce a Šťastný nový rok 2013. Jsem vám i vašim rodinám moc vděčná. Ve škole se mi daří. Vaše finanční podpora a povzbuzení mi umožňují studovat.

 

         Tento rok máme v naší vesnici každý měsíc dvoutýdenní výuku. Náš vesnický animátor s námi prováděl testy ze tří předmětů: angličtina, přírodovědné předměty a matematika. Tyto testy jsou velmi užitečné a připraví mě pro testy školní. Ukončila jsem testy druhého okruhu ze všech předmětů. Také jsem zvládla pololetní zkoušení, ale prozatím nemám známky, protože hned po zkoušce začaly prázdniny z důvodu indických svátků Dasara.              Po prázdninách se dozvím výsledky.

 

         Během prázdnin jsem vypracovávala domácí úkoly a hrála si s kamarády. Ve škole máme spoustu aktivit, kterých se účastním. Ve sportu jsem vyhrála       2. místo v běhu nebo jsem se umístila na příčkách vítězů v hodu míčem. V naší škole jsme slavili Den nezávislosti, během kterého jsme zpívali písně se sborem, do kterého také chodím se svými kamarády.

 

         Doma jsou všichni šťastní, protože se mému bratranci narodil chlapeček   a jmenuje se Dilip. Také všichni členové naší rodiny se připojují k přání Veselých Vánoc a Šťastného nového roku.

 

         Díky vaší podpoře jsem obdržela dárek od sestry Leeny. Velmi vám děkuji za vaší lásku a finanční podporu v mém vzdělávání. Ještě jednou děkuji   a přeji vám Veselé Vánoce a Šťastný nový rok .

 

Vaše milující dítě

Saroja

 

 

 

                                                        Z angličtiny přeložila: Mgr. B. Sittková

 

 

Naše škola je zapojena do projektu Adopce na dálku Arcidiecézní Charity Praha.

V rámci tohoto projektu s námi společně podporujete indickou holčičku jménem Saroja Achari.

 

Saroja Achari je indickou dívkou z oblasti Honavar v jihozápadní části Indie.

Narodila se 8.3.1998. Má jednoho staršího bratra. Vzhledem k tomu, že pocházela z velmi chudého prostředí, byla zapojena do projektu „Adopce na dálku“, a když ji bylo 6 let začala ji finančně podporovat naše škola.

Po několika letech ji postupně zemřeli oba rodiče a nyní žije v rodině své tety. V letošním roce je Saroja v posledním ročníku základní školy a po úspěšném absolvování zkoušek má možnost dále pokračovat ve studiu.

 

Každoročně na konci února jí zasíláme finanční podporu, ze které se hradí školné, školní uniforma, školní potřeby atd.

 

Pokud je Vám blízká myšlenka pomáhat druhým lidem, prosíme přispějte dle svých možností. Svůj finanční dar můžete poskytnout do 20. 2. 2013 buď v hotovosti přímo ve škole nebo bezhotovostní platbou na konto, které škola k tomuto účelu zřídila.


číslo účtu: 101 331 896/ 0300
variabilní symbol: 13895

 

Jménem Saroji srdečně děkují zaměstnanci ZŠ Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky

Mateřská škola

Pečujeme o vzdělávání

schranka duvery

Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk