Úřední hodiny kanceláře školy jsou

od 7. 7. do 29. 8. 2021:

Středa                  8.30 – 10.30 hod.

V nutných případech volejte i jindy na tel.: 728 472 668 – ředitel školy

                                                                         605 234 847 – ekonomka školy

V období od 19. 7. do 1. 8. 2021 je kancelář školy uzavřena.

 

V rámci preventivních opatření, která jsme v době pravidelné školní docházky běžně zařazovali do výuky, jsme v pátek 25.6. 2021 s našimi nejmenšími žáky v Dubanech vyzkoušeli cvičný poplach a s ním spojenou evakuaci školy. V takovém případě jsou nic netušící žáci postaveni do situace, kdy musí zanechat na místě všechny své osobní věci a dle pokynů učitele neprodleně opustit budovu školy. Učitelé nejprve překvapené žáčky uklidní a poté řízeně odchází předem určenými trasami. Po zhlédnutí situace zvenčí všem brzy došlo, že se vlastně nic neděje, naštěstí. Pro některé žáčky šlo ale o poměrně emočně vypjatou situaci, což svědčí o tom, že je třeba jim podobné situace předkládat častěji. Čím více budeme mít nacvičeno nanečisto, tím snáz se s danou situací vyrovnáme v případě potřeby naostro. My samozřejmě věříme, že zůstaneme vždy v rovině nácviku.

                                                                                                                                                                                      Zapsala:Mgr. Alena Buchtová

 

S koncem školního roku se neodmyslitelně pojí školní výlet. Ani letos tomu nebylo jinak, i když ranní vydatná bouřka přála pouze odvážlivcům. Malí žáčci z Duban se ničeho nezalekli, a i když do poslední vteřiny zvažovali, zda do autobusu nastoupí, vyplatilo se. Počasí se umoudřilo a my si užili krásný výlet do ZOO na Svatém Kopečku. Pozdravili jsme spoustu zvířátek, vyzkoušeli naši odvahu jízdou vláčkem mezi vlky a obdivovali nové výběhy tamějších "nájemníků". Na čerstvém vzduchu nám poměrně brzy vyhládlo, došly domácí zásoby, takže nám přišel vhod čerstvě usmažený řízek z naší školní kuchyně. Velký dík patří paní zástupkyni, paní školnici a našim deváťákům, kteří nám tuto ještě teplou dobrůtku doručili až do ZOO.
Sladkou tečkou byl nákup suvenýrů a řádění na prolézačkách, po němž děti usedly s blaženým úsměvem a krásným pocitem do autobusu a alou domů.

 

   

 

 

 

Prvňáčci, druháci a třeťáci si od 7. června užijí legrace s barvami. V jednotlivé dny si obléknou co nejvíce kusů oblečení dané barvy, fantazii se meze nekladou. 

 

 

Mgr. Věra Slavíčková Dvořáková

Žáci 8. a 9. třídy už společně chodí 16. týdnů. Postupně s e k nim přidali i někteří šesťáci a sedmáci. Dohromady už nachodili (podle našich statistik) 14 499 763 kroků. To je v přibližném přepočtu asi 10 150 kilometrů - více než čtvrtina zemského rovníku. Protože do konce školního roku zbývá už jen šest týdnů, asi se nám nepovede obejít půlku zeměkoule. To by se mohlo podařit jen za předpokladu, že se podaří zlákat další chodce.

I tak můžeme být spokojení s našimi výsledky. V týdnu od 10. do 16. 5. byli nejlepší Dominik Romanovský, který nachodil 99 196 kroků, druhá byla naše nejpilnější chodkyně Anna Filgasová, která v tomto týdnu stihla 89 502 kroků (celkově už 1 570 922) a třetí byl Honza Přecechtěl s 87 688 kroky. Vezmeme-li v úvahu, že počasí v uplynulém týdnu procházkám příliš nepřálo, jsou to velmi dobré výkony.

Celkem se v 16. týdnu soutěže zapojilo 15 žáků, což je průměr. Významnou změnou je vítězství osmáků v soutěži tříd. Je to poprvé, kdy porazili, tradičně nejlepší, 9. třídu.

Přes nepříznivé počasí se podařilo i několik pěkných fotografií, které tentokrát přidali Dominik Romanovský, Nikola Kadlčíková a Alena Bittnerová.

 

 

Bittnerová A. cesta        Romanovský        Nikola K. Dub 1

 

 

V posledních dvou týdnech (od 26. 4 do 2. 5. a od 3. do 9. 5.) ovládl pořadí jednotlivců opět Dominik Romanovský výkony 121 121 kroků a 101 771 kroků. Druhá místa si rozdělila děvčata. Andrea Matulová s 94 808 kroky a Anna Filgasová se 100 898 kroky. Na třetím místě byla ve 14. týdnu Anna Filgasová s 87 269 kroky a v 15. týdnu Honza Přecechtěl s 89 866 kroky. Za celou dobu trvání už máme i několik „milionářů“, někteří žáci už nachodili víc než milion kroků. Jsou to Anna Filgasová s téměř 1,5 milionem kroků, Adam Rohovský a Tomáš Mrázek. Na tuto trojici z osmé třídy se rychle dotahují Andrea Matulová ze 7. a Dominik Romanovský. Dominik se zapojil až na posledních osm kol. V těchto osmi kolech zvládl v průměru více než 100 000 kroků za týden. Vzhledem k tomu, že nejen chodí, ale i běhá, představuje to kolem 60 km celkem intenzivního pohybu týdně. Klobouk dolů.

Všechny krásné fotky od žáků se nám sem nevejdou, ale předkládáme alespoň nškolik z nich. Všem, kteří fotky poslali děkujeme. Byli to Dominik Romanovský, Nikola Kadlčíková, Andrea Matulová a Katka Fialová.

 

   Katka F. 1    Dominik 7    Katka Fjpg

              Nikola 1            Nikola 2             Nikola 3

 

       Dominik2                Dominik 8

 

V pátek 30. 4. 2021 jsme společně s panem starostou Obce Vrbátky Ing. Pavlem Novotným zaslali našim poslancům následující pdfdopis. Snahou je reálně popsat situaci během distanční výuky a urychlit bezpečný návrat našich dětí do školy.  Uvidíme, jestli bude z jejich strany nějaká odezva. 

 

 Mgr. Vlasta Hrbatová, ZŘ

 

 

Každým rokem se naše škola zapojuje do celonárodního projektu "Český den proti rakovině", kdy žáci 9. ročníku vyráží do ulic Vrbátek a nabízí dárcovskou kytičku. Letos díky koronaviru dobrovolníci do ulic na jaře nevyrazí. Květen už ale 25. rokem kytičkám Ligy proti rakovině patří a tak doufáme, že i letos alespoň symbolicky vykvetou. V rámci akce Květinový květen můžete pomoci během celého května zakoupením e-kytičky za DMS nebo zapojením se do akce " Malujeme kamínky proti rakovině". Více informací naleznete pdfzde

 

     

 

 

 Mgr. Vlasta Hrbatová

 

S omluvou a se zpožděním vyhlašuji vítěze 11., 12., a 13. týdne "Chodecké výzvy".

V 11. týdnu od 29. 3. do 5. 4. zvítězil Dominik Romanovský ze 6. třídy s obdivuhodným výkonem 128 304 kroků (to je asi 75 km). Na druhém místě skončila Anna Filgasová, která je na stupních vítězů velmi často. Je. jí výkon 107 954 kroků je rovněž nadstandardní. Třetí místo obsadila Nikola Kadlčíková s výkonem 90 156 kroků.

Ve 12. týdnu od 6. 4. do 11. 4. bylo toto pořadí:

1. Andrea Matulová - 97 265 kroků

2. Tomáš Mrázek - 92 130 kroků

3. Dominik Romanovský - 83 915 kroků

 

Výsledky 13. týdne od 12. do 18. 4.:

1. Dominik Romanovský - 97 932 kroků

2. Anna Filgasová - 82 180 kroků

3. Andrea Matulová - 77 770

 

V soutěži tříd je stálé a neměnné pořadi už několik týdnů:

1. 9. třída

2. 8. třída

3. 7. třída 

4. 6. třída

Připomínám, že nejde o počet nachozených kroků, ale o procento zapojených "chodců", kteří za týden ujdou minimálně 21 000 kroků.

 

Na konci minulého týdne už nejlepší chodci nachodili více než 1 milion kroků a v součtu už se blížíme k 11 milionům kroků, takže už jsme překročili rovníkový poloměr Země (6 378 km).

 

Za fotky tentokrát děkuji Nikole Kadlčíkové, Adamu Rohovskému a Dominiku Romanovskému.

 

Nikola K. mraky     Adam R. stromy ve světle     Dominik R. posed

Tak jsme se konečně dočkali a jaro už je tady. V týdnu od 15. do 21. března jsme ale chodili trošku méně, než v předchozím týdnu. První místo v jednotlivcích tentokrát získal Tom Mrázek, druhý byl jediný šesťák, který se tento týden do soutěže zapojil Dominik Romanovský a třetí byla Anna Filgasová. Přesto, že nejvíc kroků nasbírali osmáci - 306 722, nejvíc zapojených žáků měli opět deváťáci, i když tentokrát náskok před osmáky nebyl tak výrazný. Za fotky tentokrát děkujeme Nikole Tajovské.

                               Výsledky 9. týden

Jedle      Slunce

 

Vyzýváme všechny děti a rodiče k zapojení do jarního úklidu našich obcí ( Vrbátky, Dubany, Štětovice) a okolí v rámci celorepublikové akce  - Ukliďme Česko.

 

Akce potrvá od vyhlášení do konce dubna. Každý, kdo zašle fotografii s popiskem uklizené lokality do zprávy na fcb Komise pro životní prostředí Vrbátky, dostane balíček se sladkou odměnou.

 

Dále vyhlašujeme soutěž o nejzajímavější nálezy. Nálezci nejkurióznějších objevů obdrží poukaz na  odběr pizzy.

 

Termín a místo vydávání odměn budou zveřejněny do 30. dubna.

Prosíme, aby všichni používali při úklidu rukavice!

 

Menší sáčky s odpadky vhoďte do obecních odpadkových košů a popelnic. Objemnější pytle zanechte na viditelném místě a uveďte ve zprávě pro KŽP, aby je mohli obecní zaměstnanci odklidit.

Na úklid jsou samozřejmě zvány i děti s rodiči bydlící v jiných obcích, nebo se mohou zajímat, zda probíhá podobná akce i v jejich vesnici nebo městě.

 

Za KŽP Mgr. Šárka Zachrdlová

 

 

Chodíme společně už 6 týdnů. Ti nejlepší (Anička a Adam) už nachodili víc než půl milionu kroků (téměř 400 km). Dohromady 8. a 9. třída zvladla téměř 4,5 milionu kroků. To je dál než do Říma a zpátky nebo 6 x Budpešť  a zpět. Z osmé a deváté třídy se alespoň v jednom týdnu zapojilo 87 % všech žáků.

V tom posledním týdnu byli nejlepší již tradičně Anna Filgasová před Adamem Rohovským. Protože se vítězka z minulého týdne, Andrea Matulová, tentokrát nezapojila, získala třetí místo Nikola Tajovská, které také děkujeme za fotky před soumrakem. Žádná změna není v soutěži tříd, kde zatím šestkrát zvítězili žáci deváté třídy. Tentokrát se zapojilo 53 % žáků. Ze sedmé třídy své výsledky zaslaly jen dvě žačky. Lepší byla Nikola Kadlčíková, která zvládla 48 377 kroků. Díky za to.

 

Nikča       Nikča soumrak 2      Nikča soumrak

 

                                    Výsledky 6. týden

Mateřská škola

Pečujeme o vzdělávání

schranka duvery

Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk