Oznámení

 

Ředitel Základní školy Zdeny Kaprálové a Mateřské školy Vrbátky vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) z organizačních důvodů volno ve dnech 30. 4. a 7. 5. 2018.

 

 

Ve Vrbátkách 12. 4. 2018

                                                                                                         Mgr. Michal Vysloužil

                                                                                                                 ředitel školy

 

 

 

 

 

V pondělí 26. 3. 2018 prošli naši žáci a děti ze školy v Dubanech obcí s májíčky a za doprovodu halasných básní a písní přivítali jaro.

 

    

     

 

V pátek 23. března 2018 čekalo na žáky 5. třídy dlouho očekávané překvapení, strávit noc ve škole. Projekt byl věnovaný jedné z nejpopulárnějších knih D. Defoa Robinsonu Cruso, námořníku z Yorku. Sraz pro trosečníky byl v 18 hodin, někteří nedočkavci už před školou postávali v 17.30. Trosečníci se dověděli o životě spisovatele, prohlédli si knihy Robinsona Crusoa, které byly podmínkou vstupu na ostrov. Zde jsme vyhledávali nejstarší vydání, ale také vypracovávali pracovní listy věnované právě hlavní postavě. O přestávce nás čekala pizza, kterou si žáci zasloužili za dvě vítězství ve sběrové soutěži starého papíru. Na závěr zhlédli celovečerní film. Nezapomněli jsme také na noční prohlídku školy. Na snídani nás čekaly buchtičky našich maminek. Noc na ostrově jsme si opravdu užili, také díky finanční podpoře některých rodičů, ale i ochotě maminek pomoct při přípravě. Děkuje nejen paní učitelka, ale i všichni žáci 5. třídy.

Fotogaleie ZDE.

                                                                                                                                                                                           Mgr. Lada Souralová

 

 

                                                                                                                                                                               

V pátek 2.3. proběhla v Dubanech soutěž v recitaci. Zájem žáků o účast byl velký,  o  čemž svědčí i počet přihlášených dětí. Z 1. – 3. ročníku se do recitace zapojilo 19 žáků. Soutěžící předvedli dobrou znalost a zajímavý výběr textů.

První a druhé místo obsadili žáci ze 3.třídy - 1.  Peter Samuel Baranovič, 2. Barbora Klosová, na 3. příčce stanul  žák 1. ročníku Břetislav Štěpánek.

Všichni 3 předstoupili před porotu s prózou a postupují do okresního kola do Prostějova. Cenu publika získal Lukáš Halenka ze 2. třídy. V přestávce mezi jednotlivými třídami soutěžily děti v obratnosti a zručnosti.

 

DSC01587

 

 

Mgr. Petra Stískalová

V pátek 16 2. 2018 proběhlo školní kolo recitační soutěže, která má na naší škole dlouholetou tradici.  Deváťáci celou akci moderovali, recitovali, ale také připravili zajímavé soutěže pro mladší spolužáky. Velmi nás těší vzrůstající zájem žáků o recitaci a také výborné výkony, které většina soutěžících předvedla.

 

Výsledková listina školního kola

Kategorie

1.místo

2.místo

3.místo

Počet účastníků

.4.-5. tř

V. Zachrdlová

K.Růžičková

V. Klosová Z.Součková

M. Hála, K.Strouhalová

15

6.-7.tř.

K.Růžičková

K.Fialová

T. Petříková

8

8.-9. tř.

A. Šamalíková

 M. Růžičková

M.Slavovová

9

 

Absolutní vítězství získala Adélla Šamalíková a postoupila s  ostatními  nejlepšími  recitátory do Okresního kola recitační soutěže v Prostějově.

Ceny pro vítěze finančně zajistilo KPŠ naší školy, za což jim velmi děkujeme.

FOTOGALERIE ZDE.

 

Mgr. Šárka Zachrdlová

                                                                                                                                       

Na konci ledna jsme uspořádali školní kolo zeměpisné olympiády pro žáky 6. – 9. ročníku.

Výsledky:  kategorie A (6. třída): 1. Tajovská Nikola, 2. Vysloužil Matyáš, 3. Mádrová Adriana

Kategorie B (7. třída): 1. Novák Ondřej, 2. Holinka Martin, 3. Hálová Karolína

Kategorie C (8. a 9. třída): 1. Řoutilová Simona, 2. Nakládal Jakub, 2. Tajovská Kateřina

 

Mgr. Lukáš Fusek

 

INFORMACE VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY

 

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

 • Přihlášky odevzdává zákonný zástupce přímo vybrané střední škole
 • přihlášky na střední školy bez talentových zkoušek se odevzdávají do 1. března 2018
 • přihlášky na umělecké školy se odevzdávají do 30. listopadu 2017

TERMÍN PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK:

První řádný termín - čtyřleté obory

12. dubna 2018

Druhý řádný termín - čtyřleté obory

16. dubna 2018

První náhradní termín

10. května 2018

Druhý náhradní termín

11. května 2018

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem a obory se zkráceným studiem. Dále se netýkají uměleckých škol, kde se konají talentové zkoušky v termínu od 2. 1. 2018 do 15. 1. 2018 a konzervatoří, kde se konají talentové zkoušky v termínech od 15. 1. 2018 do 31. 1. 2018.

PŘIHLÁŠKY:

 • Zájem o studium na umělecké škole žáci nahlásí do 31. 10. 2017 výchovnému poradci. Ten připraví přihlášku a předá ji ke kontrole zákonným zástupcům. Po kontrole bude přihláška potvrzena školou a předána zpět k odevzdání na SŠ. Přihláška na SŠ uměleckého typu neomezuje žáka v možnosti podat dvě přihlášky na školu běžného typu.

PŘIHLÁŠKY NA OSTATNÍ ŠKOLY OBDRŽÍ ŽÁCI NA ZÁKLADĚ SVÝCH POŽADAVKŮ DO 9. 2. 2018 OD VÝCHOVNÉHO PORADCE.

 • Přihlášky jsou připraveny školou.
 • Přihlášky zkontrolované zákonným zástupcem předá žák výchovnému poradci obratem.
 • Ředitel školy potvrdí přihlášky a vrátí je žákovi.
 • Pro první kolo přijímacího řízení může žák podat 2 přihlášky.
 • Pro některé studijní a učební obory musí přihlášku potvrdit lékař. Pokud má žák zdravotní problémy, je lépe výběr

studijního nebo učebního oboru předem konzultovat s lékařem.

 • Přihlášku žáků s dyslexií, dysgrafií, dysortografií, LMD (ADHD) je možné doplnit přílohou, kterou rodičům vydá

PPP, popřípadě soukromý psycholog. Tito žáci mohou být zvýhodněni u přijímacích zkoušek. Rodiče si musí

potvrzení zajistit sami.

 • K přihlášce je možné přiložit diplomy z okresních a krajských kol soutěží. Školní kola se nepočítají.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK:

 • Zápisový lístek obdrží žák ve své škole nejpozději do 15. 3. 2018 (do 30. 11. 2017 – umělecké školy).
 • Tento zápisový lístek odevzdá zákonný zástupce na vybranou střední školu, poté co úspěšně projde přij. řízením.

Takto musí učinit nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků. Pokud se žák dostane na více škol,

vybere si jednu, tam odevzdá zápisový lístek. Na ostatních školách tedy místo přenechává dalším uchazečům.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

 • Na všechny školy s maturitními obory jsou povinné jednotné („státní“) přijímací zkoušky z M a ČJ. Střední školy

musí dát  jednotné zkoušce v přijímacích kritériích váhu minimálně 60 % (Gymnázia se sportovní přípravou 40%).

 • Žák, který se z nějakých důvodů nemůže zúčastnit přijímací zkoušky, musí být řádně omluven. Konání přijímacích

zkoušek ve stejném termínu na jiné škole nelze brát jako omluvu.

 • Žák, který nebude přijat v prvním kole přijímacího řízení, si podává přihlášku přímo řediteli další střední školy.

V druhém kole si může žák podat libovolný počet přihlášek. Krajský úřad zveřejní na webových stránkách seznam

volných míst.

 • Informace o organizaci, náležitostech a průběhu přijímacího řízení budou dále zveřejněny na webu Olomoucké

kraje: www.kr-olomoucky.cz .

INFORMACE O NABÍZENÝCH ŠKOLÁCH A OBORECH:

 • Brožury se seznamem SŠ a SOU dostanou žáci 9. roč. během listopadu (škole je dodává Úřad práce).
 • V listopadu se uskuteční ve všech okresních městech přehlídky středních škol Scholaris 2017. V Prostějově se

přehlídka koná ve středu 9. 11. Přehled akcí v ostatních okresech najdete na:

www.icmprostejov.cz/content/scholaris  

 • internetové stánky: www.atlasskolstvi.cz - veškeré informace o středních školách v celé ČR
 • Rodiče a žáci se mohou informovat o možnostech studia rovněž v Informačním poradenském středisku Úřadu práce

v Prostějově tel. 950 154 432 – Mgr. Berková., 950 154 318 – Ing. Ševčíková

 • Konzultace s výchovným poradcem 2. stupně, Mgr. Michalem Vysloužilem – středa 13.00 – 14.00 hod.

nebo po telefonické domluvě i jindy (582 382 237).

Copyright ZŠ Vrbátky © 2016. All Rights Reserved.

Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk