I letos navštívil naší školu Mikuláš s anděli a čerty,aby zhodnotil chování našich žáků v tomto roce. Hodné pochválil a zlobivé pokáral. Museli slíbit polepšení a spárům pekla unikly pouze za krásnou básničku nebo písničku. Všechny děti dostaly pekelnou nadílku.

     

Napsala: Mgr. Vlasta Hrbatová

 

    

 

Dne 26. 11. 2014 se uskutečnil v dubanské sokolovně další ročník sportovní soutěže Starostuv hanácké vdolek, kterého se i letost zúčastnily tyto základní školy: Bedihošť, Bystročice, Olšany, Smržice, Hrubčice, Kralice, Hněvotín a Vrbátky. Právě zde žáci využili získané dovednosti z hodin tělesné výchovy při plnění soutěžních disciplín a využili schopnosti vzájemné spolupráce. Sportovní družstva si osvojila pravidla týmové práce a jednotlivci si uvědomovali odpovědnost za výsledek celého týmu. Soutěžilo se v těchto štafetových disciplínách: běh k metě; prolez kruhem; slalom mezi kužely; provázky; člověk kůň a rak; sbírání a kladení kaštanů; přenášení plného míče; předávání medicinbalu a přeskoky lavičky. Žáci předvedli svoji rychlost, obratnost, bojovnost, taktiku a samozřejmě velké sportovní nasazení v rámci fair-play. Celé sportovní zápolení probíhala za hlasitého fandění všech sportovních družstev. Celá soutěž získala na důstojnosti díky čestným hostům, starostům jednotlivých zúčastněných škol, kteří přijeli své školy podpořit. V letošním roce opět vyhrálo a Starostuv hanácké pohár si odvezlo soutěžní družstvo ze Smržic, my jsme se umístili společně se základní školou Hněvotín na místě třetím.

   

 

Napsala: Mgr. Vlasta Hrbatová

 

Ve čtvrtek 27. listopadu vyjela 2 soutěžní družstva 4. ročníku (Nikolas Wolf, Jitka Šálková, Ondřej Novák, Matyáš Andrew Dohnal) a 2 soutěžní družstva 5. ročníku (Nela Mráčková, Kryštof Svoboda, Jan Grumlík a Markéta Caletková) do základní školy v Bedihošti, aby předvedli své znalosti v soutěži anglického jazyka Funny Bunny a utkali se na bojišti „vocabulary“, „listening“ a „speaking“ s žáky z dalších 8 základních škol. Naši soutěžící si nevedli vůbec špatně, zbraněmi nabitými vědomostmi a znalostmi angličtiny vybojovali v kategorii 4. ročníků (Jitka Šálková a Nikolas Wolf)krásné 3. místo a v kategorii 5. ročníků (Nela Mráčková a Kryštof Svoboda)všechny porazili.

 

Všem výhercům i ostatním soutěžícím blahopřejeme!!

     

Napsala: Mgr. Vlasta Hrbatová

 

Ve čtvrtek 20. 11. 2014 se na Obchodní akademii v Prostějově  konala talentová soutěž pro žáky základních škol, v níž si mohli vyzkoušet své dovednosti v psaní na klávesnici PC podle programu ZAV. Soutěže se zúčastnili vybraní žáci 8. a 9. ročníku: družstvo A – Michaela Konečná, Silvie Slezáková, Jana Kovaříková, Lucie Růžičková, družstvo B - Lukáš Novák, Kristýna Uchytilová, Monika Kučerová a Anna Daňková společně s ostatními žáky těchto škol: ZŠ Čelechovice na Hané, ZŠ Kollárova, ZŠ Plumlov, ZŠ Určice, ZŠ Olšany, ZŠ Palackého, ZŠ Valenty, GJW Prostějov a CMG Prostějov. Celkem soutěžilo 49 žáků rozdělených do 13 družstev.

Nejenže jsme si změřili své dovednosti v psaní s ostatními, ale družstvo A vybojovalo v kategorii družstev krásné 2. místo a dokázalo, že výuka základů administrativy na naší škole má smysl. Vždyť nejvíce nám počítač usnadní práci, když mu rozumíme a umíme ho ovládat. A psaní všemi deseti patří v dnešní době mezi základní dovednosti.

V kategorii jednotlivců si nejlépe vedla Lucie Růžičková, která se umístila na 8. místě a Michaela Konečná na 9. místě.

 

Všem soutěžícím moc blahopřejeme !!

Napsala Mgr. Vlasta Hrbatová

31. 10. 2014 si žáci 1.– 3. ročníku připomenuli narození patronky naší školy a mecenášky Vrbátek, spisovatelky paní Zdeny Kaprálové. Vyslechli si vyprávění o jejím zajímavém životě, o darech škole i obci, ale také o zásluhách jejího otce, bývalého starosty pana Josefa Šrámka. Po besedě zašli na hřbitov, aby zapálili svíčky na hrobech rodiny Kaprálů a Šrámků.

 

 

Text a foto: Mgr. Anežka Dohnalová 

Už mnoho let nás navštěvují hasiči p. Vantuch a p. Bohanes, aby seznámili žáky 2. ročníku s požární prevencí a se zásadami chování při vypuknutí požáru. Děti se naučí přivolat pomoc v tísňové situaci, bezpečně opustit ohrožený prostor a vyzkouší si nasazení dýchacího přístroje. Letos nás navštívili 22. října a jejich přítomnost byla jako vždy zajímavá, poučná a užitečná. Navíc - vtipně potvrdili i všeobecně známý fakt o hasičích, že bez jejich dobré kondice, přičinlivých rukou a statečných, dobrých srdcí se neobejde vyřešení žádného problému v českých a moravských městech i vesničkách: Před očima dětí, a k jejich všeobecnému nadšení, zachránili vrabčáka, jenž uvízl ve školní ventilaci.

 

 

Text a foto: Mgr. Anežka Dohnalová

Nejmladší děti z naší školy využily krásného počasí na sklonku léta a 24. září 2014 vyrazily na vycházku do přírody. Díky vstřícnosti KPŠ, který jim také letos zaplatil dopravu, míří již čtvrtým rokem za tím nejlepším, co náš region v oblasti environmentální výchovy nabízí, a to do zoologické zahrady na Svatém Kopečku. Zvířata a krásná přírodní scenérie lesoparku, probarvená blížícím se podzimem, jim každoročně poskytuje nové znalosti a zážitky.

 

 

 

Text a foto: Mgr. Anežka Dohnalová

    Sedmáci navštívili 22.10. 2014 místní knihovnu, kde je paní Hana Rozsívalová seznámila s provozem a půjčovním řádem.. Děti si mohly prohlédnout všechny knihy a navíc si každý žák vyrobil na speciální raznici svoji záložku do knihy.

 

   

 

Napsala: Mgr. Šárka Zachrdlová

Dne 15. 10. 2014 se žáci osmého a devátého ročníku zapojili do soutěže Přírodovědný  klokan.  Žáci řešili 24 otázek z oblasti přírodopisu, fyziky matematiky a zeměpisu. Nejlepších výsledků dosáhly žákyně deváté třídy – Veronika Rohovská (78 bodů), která se umístila na krásném 9. místě, Kristýna Uchytilová se svými 75 body skončila 17. , Petra Hlávková a Kateřina Hrbatová se 72 body na 24. a 25. místě. Celkový počet soutěžících byl 511.

Nejlepším blahopřejeme, všem zúčastněným děkujeme. Více informací o soutěži naleznete zde.

Ve dnech 29.9. – 3.10. 2014 probíhal na naší škole konverzační kurz anglického jazyka Talk – Talk. Tohoto kurzu se zúčastnili žáci 9. třídy a vybraní žáci 8. třídy. Po celý týden – 6 vyučovacích hodin denně – se žákům věnovala rodilá mluvčí Alex McGee, která pochází z USA, ze státu Oklahoma. Během celého týdne vystřídali hodně aktivit: na 1. místě to byla samozřejmě konverzace, poslechová cvičení s doprovodným porozuměním slov a využití anglických frází, vypracování projektů na téma Problémy  ve světě, hry na porozumění a mnohé další. Žáci se mohli také ptát na různé věci týkající se běžného života za oceánem. Celý týden završilo předání certifikátu pro každého zúčastněného. Pro všechny byl tento kurz s rodilou mluvčí velice přínosný.

Napsala: Mgr. B. Sittková  

 

 V neděli 14.9.2014 se konala v Dubanech v kostele Narození Panny Marie hodová mše svatá. Před začátkem mše vystoupil náš školní pěvecký sbor pod vedením Mgr. B. Sittkové. Děvčata zazpívala několik písniček za doprovodu kláves. Krátké vystoupení se velice povedlo a zpěvačky pěkně reprezentovaly naší školu.


Napsala: Mgr. Barbara Sittková

 

 

 

 

Pečujeme o vzdělávání

schranka duvery

Copyright Z� Vrb�tky � 2018. All Rights Reserved.

Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk