V pátek 13.12.2013 jel školní pěvecký sbor s Mgr. Barbarou Sittkovou do Domova důchodců v Prostějově. Děvčata tam zazpívala pásmo koled a vánočních písní, které bylo prostřídáno sólovým zpěvem Evy Uherkové, žákyně IX. třídy. Velice nás potěšilo, že si senioři zazpívali koledy s námi a poděkovali nám krásným potleskem. Jsme rádi, že jsme mohli seniory navštívit a zpříjemnit jim předvánoční čas.

 

Napsala: Mgr. B. Sittková

    

Tak jako každým rokem, i letos v prosinci se 12.12. konalo zpívání pod vánočním stromem. Školní pěvecký sbor pod vedením Mgr.B. Sittkové zazpíval u obecního úřadu pásmo koled a vánočních písní za doprovodu nejen kláves, ale i boomwhackerů. Poté jsme se přesunuli do prostor školy, kde si veřejnost mohla koupit výrobky žáků a učitelů. Nechybělo ani občerstvení v podobě vánočního čaje, jednohubek, cukroví, vánočky a jiných dobrot, které se staly příležitostí k příjemnému zastavení se v předvánočním shonu.

 Napsala: Mgr. B. Sittková

V loňském školním roce se žáci 4., 5. a školní družiny zúčastnili mezinárodní výtvarné soutěže "40 let patentu v Evropě". Soutěž proběhla v Holandsku a všechny zúčastněné školy dostaly pěkné dárky. I naši žáci byli mezi nimi. Všem blahopřejeme.

Napsala: Mgr. P. Stískalová

 

 

„Funny Bunny“ v Bedihošti

V úterý 3.12.2013 proběhla na ZŠ v Bedihošti soutěž v anglickém jazyce „Funny Bunny“. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií na 4. a 5.třídu. 4.třídu reprezentovaly dvě dvojice Nela Mráčková a Kryštof Svoboda, Maruška Slavovová a Honza Grumlík. Z 5. třídy to byla samá děvčata: Alička Ogrocká a Katka Tajovská, Deniska Janitová a Simona Řoutilová. V soutěži byly zastoupeny všechny dovednosti jako čtení, psaní, poslech a mluvení.

Dvojice Nela a Kryštof obsadili ve své kategorii krásné 3. místo. Srdečně gratulujeme!

 Napsala Mgr. B. Sittková

 

                                                

 

 

 

 

HASÍK

Během listopadu proběhla ve 2. a 6. třídě beseda s hasiči. Vysvětlili dětem, jak se mají chovat v případě požáru, jaká telefonní čísla mají použít. Nedílnou součástí besedy bylo poučení o bezpečnosti během Vánoc a Silvestru, kdy velkým nebezpečím jsou prskavky, svíčky, bouchací kuličky, petardy a jiné. Hasiči kladli důraz na to, že děti do 18 let nesmí s těmito věcmi vůbec manipulovat.

Hasičům ještě jednou děkujeme.

Napsala: Mgr. Barbara Sittková

 

     

V pátek 25.10. 2013, tedy těsně před změnou letního času ve středoevropský,  navštívili naši čtvrťáci a páťáci Expozici času ve Šternberku. Čekala je úžasná komentovaná prohlídka 250 exponátů  z oboru astronomie, fyziky, chemie, filozofie či historie. Svoje dovednosti si žáci mohli vyzkoušet v průběhu zábavného animačního programu. Kluky asi nejvíce zaujala část věnovaná vesmíru, děvčata obdivovala i modely zachycující módu od pravěku po současnost.  Velmi poučné bylo zastavení u přístroje zvaného geochron, který názorně ukazuje zdánlivý pohyb Slunce po obloze, neméně zajímavé bylo i zastavení u atomových hodin či modelu nultého poledníku… Na závěr prohlídky jsme se mohli zaposlouchat do tónů zvonů z různých koutů země, nebo se jen tak posadit do originálu auta plyšového medvídka Kukyho a smutnit, jak ten čas v muzeu rychle utekl…  

 

 

Text:  Pavel Řezníček, foto Petra Stískalová a Pavel Řezníček (ve fotogalerii)

Dne 23. října 2013 se na Obchodní akademii v Prostějově konala talentová soutěž pro žáky základních škol, v níž si mohli vyzkoušet své dovednosti v psaní na klávesnici PC podle programu ZAV. I naše škola vyjela do Prostějova zabojovat a změřit si své dovednosti s ostatními. Soutěže se zúčastnili vybraní žáci 8. a 9. ročníku naší školy (L. Růžičková, S. Slezáková, J. Kovaříková, M. Konečná, V. Rohovská, J. Hejdušek, F. Beneš, K. Gáborová) společně s ostatními žáky z těchto škol: ZŠ Bedihošť, ZŠ Čelechovice, GJW Prostějov, ZŠ Kollárova Prostějov, ZŠ Olšany, ZŠ Palackého Prostějov, ZŠ Plumlov a ZŠ Určice. Celkem soutěžilo 50 žáků z 9 škol rozdělených do 13 družstev.

Nejlépe si vedl Jiří Hejdušek, který se umístil na krásném 6. místě a byl oceněn mezi deseti nejlepšími písaři. V kategorii družstev jsme obhájil 5. místo.

 

Všem soutěžícím blahopřejeme.

2. října 2013 si užili žáčci z 1. – 3. třídy z Duban a předškoláčci z Vrbátek krásný slunečný den v ZOO na Svatém Kopečku. Děkujeme za finanční příspěvek autobusové dopravě pana Konečného a KPŠ. Vycházka, zaměřená na environmentální výchovu, se stala tradičním rozloučením našich nejmladších dětí s létem.

Mgr. Anežka Dohnalová

 

                                    

V pátek 27. 9. 2013 devět žáků naší školy v doprovodu Mgr. Vlasty Hrbatové a Mgr. Světlany Lipkové společně se ZŠ Bedihošť vyrazili na krásný výlet do Vídně a Bratislavy.

Ve Vídni jsme navštívili největší Přírodovědecké muzeum. Pod jednou střechou jsme získali fascinující přehled o dějinách Země od hmyzu přes drahokamy až po ptakoještěry. Bezpočet vycpaných exponátů již vyhynulých nebo extrémně ohrožených zvířecích druhů dodal sbírce nezměrnou hodnotu. K vrcholům prohlídky patřila bezesporu Willendorfská venuše, která je němým svědkem počátků naší kultury před 25 000 lety a také odlitek kostry obřího dinosaura diplodoka. V sále s dinosaury na nás čekal živě působící Allosaurus, který se pohyboval a děsivě řval. Sál drahokamů nás oslnil - v pravém slova smyslu - obrovským topasem, který váží 117kg a kyticí z drahokamů, která patřila Marii Terezii. V nově otevřeném sále meteoritů jsme obdivovali největší a nejstarší sbírku meteoritů na světě, které "spadly z nebe". Navštívili jsme také Klenotnici v nejstarší části Hofburgu, kde jsme obdivovali nejen císařskou korunu Svaté říše římské z konce 10. století, korunu, jablko a žezlo rakouské monarchie, ale i Burgundský poklad z 15. století. Nezapomenutelný zážitek jsme si přivezli i z plavby lodí po Dunaji do Bratislavy.

Mgr. Vlasta Hrbatová

 

                                                                       

 

V sobotu 7.9. 2013 vystoupil školní pěvecký sbor u příležitosti otevření Domu s pečovatelskou službou ve Vrbátkách. Děvčata pod vedením Mgr. Sittkové zazpívala 2 písně za doprovodu kláves. Věříme, že se všem zúčastněným program líbil a seniorům přejeme příjemné bydlení v novém domově.

Napsala: Mgr. Barbara Sittková

 

                                                                                                

 


             

2. září 2013 stanulo v naší škole na prahu vzdělávání 21 prvňáčků. Přejeme jim, aby jejich dlouhá cesta k poznávání a vědění byla přímá, plná světla a radosti.

                                      

Pečujeme o vzdělávání

schranka duvery

Copyright Z� Vrb�tky � 2018. All Rights Reserved.

Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk