Dne 23. října 2013 se na Obchodní akademii v Prostějově konala talentová soutěž pro žáky základních škol, v níž si mohli vyzkoušet své dovednosti v psaní na klávesnici PC podle programu ZAV. I naše škola vyjela do Prostějova zabojovat a změřit si své dovednosti s ostatními. Soutěže se zúčastnili vybraní žáci 8. a 9. ročníku naší školy (L. Růžičková, S. Slezáková, J. Kovaříková, M. Konečná, V. Rohovská, J. Hejdušek, F. Beneš, K. Gáborová) společně s ostatními žáky z těchto škol: ZŠ Bedihošť, ZŠ Čelechovice, GJW Prostějov, ZŠ Kollárova Prostějov, ZŠ Olšany, ZŠ Palackého Prostějov, ZŠ Plumlov a ZŠ Určice. Celkem soutěžilo 50 žáků z 9 škol rozdělených do 13 družstev.

Nejlépe si vedl Jiří Hejdušek, který se umístil na krásném 6. místě a byl oceněn mezi deseti nejlepšími písaři. V kategorii družstev jsme obhájil 5. místo.

 

Všem soutěžícím blahopřejeme.

2. října 2013 si užili žáčci z 1. – 3. třídy z Duban a předškoláčci z Vrbátek krásný slunečný den v ZOO na Svatém Kopečku. Děkujeme za finanční příspěvek autobusové dopravě pana Konečného a KPŠ. Vycházka, zaměřená na environmentální výchovu, se stala tradičním rozloučením našich nejmladších dětí s létem.

Mgr. Anežka Dohnalová

 

                                    

V pátek 27. 9. 2013 devět žáků naší školy v doprovodu Mgr. Vlasty Hrbatové a Mgr. Světlany Lipkové společně se ZŠ Bedihošť vyrazili na krásný výlet do Vídně a Bratislavy.

Ve Vídni jsme navštívili největší Přírodovědecké muzeum. Pod jednou střechou jsme získali fascinující přehled o dějinách Země od hmyzu přes drahokamy až po ptakoještěry. Bezpočet vycpaných exponátů již vyhynulých nebo extrémně ohrožených zvířecích druhů dodal sbírce nezměrnou hodnotu. K vrcholům prohlídky patřila bezesporu Willendorfská venuše, která je němým svědkem počátků naší kultury před 25 000 lety a také odlitek kostry obřího dinosaura diplodoka. V sále s dinosaury na nás čekal živě působící Allosaurus, který se pohyboval a děsivě řval. Sál drahokamů nás oslnil - v pravém slova smyslu - obrovským topasem, který váží 117kg a kyticí z drahokamů, která patřila Marii Terezii. V nově otevřeném sále meteoritů jsme obdivovali největší a nejstarší sbírku meteoritů na světě, které "spadly z nebe". Navštívili jsme také Klenotnici v nejstarší části Hofburgu, kde jsme obdivovali nejen císařskou korunu Svaté říše římské z konce 10. století, korunu, jablko a žezlo rakouské monarchie, ale i Burgundský poklad z 15. století. Nezapomenutelný zážitek jsme si přivezli i z plavby lodí po Dunaji do Bratislavy.

Mgr. Vlasta Hrbatová

 

                                                                       

 

V sobotu 7.9. 2013 vystoupil školní pěvecký sbor u příležitosti otevření Domu s pečovatelskou službou ve Vrbátkách. Děvčata pod vedením Mgr. Sittkové zazpívala 2 písně za doprovodu kláves. Věříme, že se všem zúčastněným program líbil a seniorům přejeme příjemné bydlení v novém domově.

Napsala: Mgr. Barbara Sittková

 

                                                                                                

 


             

2. září 2013 stanulo v naší škole na prahu vzdělávání 21 prvňáčků. Přejeme jim, aby jejich dlouhá cesta k poznávání a vědění byla přímá, plná světla a radosti.

                                      

 

Naše děti při vrcholovém výstupu na nejvyšší horu Moravy (1492) pod dohledem patrona hory Praděda. Pozdrav pro všechny rodiče od dětí a pana učitele Řezníčka, paní učitelky Sittkové a paní vychovatelky Bekrové.

 

 

DSC05927

Dne 23.5.2013 jsme se zúčastnili již tradičního sportovního klání v atletických disciplínách Poháru starostů. Do sportovního areálu Sokolu Olšany přijelo soutěžit celkem 8 škol z okolí. Nováčkem tohoto ročníku byla ZŠ Hněvotín. Ani nepříznivé chladné počasí neovlivnilo naše sportovce k dosažení vynikajících výsledků:

 

žáci 1. ročníku - 6. místo

žáci 2. - 3. ročníku - 2. místo

žáci 4. - 5. ročníku - 2. místo

žáci 6. - 7. ročníku - 2. místo

žáci 8. - 9. ročníku - 4. místo

 

Nejlepším sportovcem naší školy byl vyhlášen žák 9. ročníku Martin Šponer.

 

DSC 7086  DSC 6922  DSC 7166

Ve dvaceti letech přestává být mladý člověk teenagerem – už sice není  malým dítětem, ale dětská hravost a fantazie ho stále neopouští.  I tak by se dala charakterizovat jubilejní 20. školní akademie ZŠ Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky pořádaná ke Dni matek.

Nabitá dubanská sokolovna byla 9. května 2013 svědkem pestrých vystoupení jednotlivých tříd. Prvňáci postrašili svým Skříňovým strašidlem, druháci se proměnili v Mravence školní, ze cvičících třeťáků sršela energie, čtvrťáci přivedli na pódium Milionovou mámu až z Ameriky, páťáci se blýskli pásmem básní, šesťáci nás poučili o Desateru správné maminky, osmáci to pocukrovali Sladkým mámením, nechybělo vystoupení pěveckého tria BABBA – a to vše pod taktovkou sehraných moderátorů, kteří na závěr pozvali všechny přítomné na dívčí hrad Karlaštejn. Ten byl téměř nedobytně strážen školním pěveckým sborem, který do svátečních not napsal, že poprve zpívá v nových žlutomodrých kostýmech.  A patrně opravdu platí, že žlutá barva rozveseluje duši,  podporuje myšlení, povzbuzuje nervy  a  modrá je symbolem nebe a moře, jelikož diváci odcházeli domů (po představení) osvěženi, jako by se hanácké Dubany na hodinku proměnily v jadranský Dubrovnik…

 

Mravenci školní  Sladké mámení  Noc na dívčím hradě

 

V sobotu 18.5.2013 se v kostele Narození Panny Marie v Dubanech uskutečnil úvodní koncert II. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Haná. Před samotným vystoupením umělců Pražské filharmonie proběhlo vyhlášení výsledků výtvarné soutěže pro žáky naší školy "...namaluj, co slyšíš..." . Role hlavního porotce se zhostil ředitel festivalu Tomáš Františ, který vybral 10 nejlepších výtvarných prací. Oceněni byli: Jakub Sittek, Jitka Šálková, Eva Hrbatová, Natálie Mádrová, Jan Grumlík, Alice Ogrocká, Kateřina Tajovská, Lada Chytilová, Kateřina Hrbatová a Veronika Rohovská. Při této příležitosti vystoupil také školní pěvecký sbor pod vedením Mgr. B. Sittkové, který zazpíval 2 duchovní písně.

 

DSC 2995  DSC 3012  DSC 3033

 

 

Ve čtvrtek 15.5.2013 se 4.třída s paní učitelkou Sittkovou vypravila do dubanského kostela, kde si žáci mohli prohlédnout varhany a také se
zaposlouchat do varhanních skladeb v podání paní učitelky. Všem dětem se prohlídka moc líbila.

 

DSCF4136  DSCF4139  DSCF4142

Žáci 4. a 5. ročníku si připomněli Den Země přírodovědnou vycházkou ke třem prostějovským památným stromům: Jírovec u sokolovny (jírovec maďal), Domamyslický jilm (jilm vaz) a Petrský jerlín (jerlín japonský). Odhadovali jejich výšku, stáří, obvod kmene, což i porovnali se skutečnými údaji. Ke stromům se vydali vesměs pěšky, a tak se mohli během cesty setkat i s kachnou divokou, stromy v Kolářových sadech a zelenými zákoutími v obytných zónách. Jedno z nich inspirovalo Honzu Nováka k udivenému výkřiku: „Jééé, tady to vypadá jako ve Vrbátkách!“  
Vyplnit pracovní list na dané téma už bylo hračkou.

 

DSC05692  DSC05691  DSC05698

Nejmenší děti z dubanské školy a školky se letos opět pokusily o záslužný čin. Den před prázdninami vítaly „chozením s májíčky“ Velikonoce a vyháněly ze vsi zimu, která nám letos mimořádně dlouho ztrpčuje život. Snažení bylo veliké, ale výsledek slabý. Neposlušné Křemílkovy hodinky s jednou ručičkou se otočily pozpátku a nadělily nám – nový sníh.

 

DSC 2271  DSC 2285  DSC 2369

Pečujeme o vzdělávání

schranka duvery

Copyright Z� Vrb�tky � 2018. All Rights Reserved.

Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk