INFORMACE VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY

 

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

 • Přihlášky odevzdává zákonný zástupce přímo vybrané střední škole
 • přihlášky na střední školy bez talentových zkoušek se odevzdávají do 1. března 2018
 • přihlášky na umělecké školy se odevzdávají do 30. listopadu 2017

TERMÍN PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK:

První řádný termín - čtyřleté obory

12. dubna 2018

Druhý řádný termín - čtyřleté obory

16. dubna 2018

První náhradní termín

10. května 2018

Druhý náhradní termín

11. května 2018

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem a obory se zkráceným studiem. Dále se netýkají uměleckých škol, kde se konají talentové zkoušky v termínu od 2. 1. 2018 do 15. 1. 2018 a konzervatoří, kde se konají talentové zkoušky v termínech od 15. 1. 2018 do 31. 1. 2018.

PŘIHLÁŠKY:

 • Zájem o studium na umělecké škole žáci nahlásí do 31. 10. 2017 výchovnému poradci. Ten připraví přihlášku a předá ji ke kontrole zákonným zástupcům. Po kontrole bude přihláška potvrzena školou a předána zpět k odevzdání na SŠ. Přihláška na SŠ uměleckého typu neomezuje žáka v možnosti podat dvě přihlášky na školu běžného typu.

PŘIHLÁŠKY NA OSTATNÍ ŠKOLY OBDRŽÍ ŽÁCI NA ZÁKLADĚ SVÝCH POŽADAVKŮ DO 9. 2. 2018 OD VÝCHOVNÉHO PORADCE.

 • Přihlášky jsou připraveny školou.
 • Přihlášky zkontrolované zákonným zástupcem předá žák výchovnému poradci obratem.
 • Ředitel školy potvrdí přihlášky a vrátí je žákovi.
 • Pro první kolo přijímacího řízení může žák podat 2 přihlášky.
 • Pro některé studijní a učební obory musí přihlášku potvrdit lékař. Pokud má žák zdravotní problémy, je lépe výběr

studijního nebo učebního oboru předem konzultovat s lékařem.

 • Přihlášku žáků s dyslexií, dysgrafií, dysortografií, LMD (ADHD) je možné doplnit přílohou, kterou rodičům vydá

PPP, popřípadě soukromý psycholog. Tito žáci mohou být zvýhodněni u přijímacích zkoušek. Rodiče si musí

potvrzení zajistit sami.

 • K přihlášce je možné přiložit diplomy z okresních a krajských kol soutěží. Školní kola se nepočítají.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK:

 • Zápisový lístek obdrží žák ve své škole nejpozději do 15. 3. 2018 (do 30. 11. 2017 – umělecké školy).
 • Tento zápisový lístek odevzdá zákonný zástupce na vybranou střední školu, poté co úspěšně projde přij. řízením.

Takto musí učinit nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků. Pokud se žák dostane na více škol,

vybere si jednu, tam odevzdá zápisový lístek. Na ostatních školách tedy místo přenechává dalším uchazečům.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

 • Na všechny školy s maturitními obory jsou povinné jednotné („státní“) přijímací zkoušky z M a ČJ. Střední školy

musí dát  jednotné zkoušce v přijímacích kritériích váhu minimálně 60 % (Gymnázia se sportovní přípravou 40%).

 • Žák, který se z nějakých důvodů nemůže zúčastnit přijímací zkoušky, musí být řádně omluven. Konání přijímacích

zkoušek ve stejném termínu na jiné škole nelze brát jako omluvu.

 • Žák, který nebude přijat v prvním kole přijímacího řízení, si podává přihlášku přímo řediteli další střední školy.

V druhém kole si může žák podat libovolný počet přihlášek. Krajský úřad zveřejní na webových stránkách seznam

volných míst.

 • Informace o organizaci, náležitostech a průběhu přijímacího řízení budou dále zveřejněny na webu Olomoucké

kraje: www.kr-olomoucky.cz .

INFORMACE O NABÍZENÝCH ŠKOLÁCH A OBORECH:

 • Brožury se seznamem SŠ a SOU dostanou žáci 9. roč. během listopadu (škole je dodává Úřad práce).
 • V listopadu se uskuteční ve všech okresních městech přehlídky středních škol Scholaris 2017. V Prostějově se

přehlídka koná ve středu 9. 11. Přehled akcí v ostatních okresech najdete na:

www.icmprostejov.cz/content/scholaris  

 • internetové stánky: www.atlasskolstvi.cz - veškeré informace o středních školách v celé ČR
 • Rodiče a žáci se mohou informovat o možnostech studia rovněž v Informačním poradenském středisku Úřadu práce

v Prostějově tel. 950 154 432 – Mgr. Berková., 950 154 318 – Ing. Ševčíková

 • Konzultace s výchovným poradcem 2. stupně, Mgr. Michalem Vysloužilem – středa 13.00 – 14.00 hod.

nebo po telefonické domluvě i jindy (582 382 237).

Ve středu 6. prosince 2017 žáci čtvrté a páté třídy vyjeli nasát vánoční a adventní náladu přímo do zámku Náměště na Hané. Zde byla pro ně připravena nejen prohlídka vánočně vyzdobeného zámku, ale také mini pohádka O líném Honzovi či připravený štědrovečerní zámecký stůl spolu s výkladem vánočních tradic. V každém zámeckém pokoji na ně čekal obrovský smrk, nastrojený podle lidových tradic ozdobami ze slámy, ovoce a přírodnin. Všudypřítomná zima nás vehnala do pracovní dílničky, kde si žáci vyzdobili pravou vánoční baňku červenými glitry. A to už se chýlil čas k poslení části prohlídky - prohlídky řemesel, kde si mohli žáčci malé drobnosti sobě i rodičům zakoupit. Všem se příjemně vánoční dopoledne líbilo a samozřejmě děkujeme KPŠ za vánoční dárek -  autobusovou dopravu zdarma.                                                                                          

Mgr. Lada Souralová

Oznámení o přerušení provozu kanceláře školy

 

V době podzimních prázdnin 26. a 27. 10 2017 bude kancelář základní školy uzavřena.

Provoz bude obnoven v pondělí 30. 10. 2017

 

 

V nutných případech volejte tel.:     728 472 668 – ředitel školy,

                                                             776 590 325 – ekonomka školy.

    

                                                                                                   

                                                                                                   Mgr. Michal Vysloužil

                                                                                                           ředitel školy

V prvním říjnovém týdnu proběhl ve škole konverzační kurz angličtiny s rodilými mluvčími z USA, Benem Kanem a Christianem Prendergastem. Zúčastnilo se ho celkem 35 žáků ze 7., 8. a 9. třídy a jejich výuka probíhala ve dvou skupinách. Na všechny čekalo šest vyučovacích hodin angličtiny denně, přičemž vždy po třetí hodině si lektoři vyměnili skupiny. Žáci si rozšiřovali slovní zásobu v tématech jídlo, návštěva restaurace, nakupování, oblečení a móda, cestování, slavné osobnosti a vynálezy, a to nejen formou pracovních listů, ale zejména her a hraní scének. Také se dozvěděli různé informace a zajímavosti o státech a městech USA. Možnost komunikovat s rodilými mluvčími v každodenních situacích neměli jen žáci v kurzu, ale během přestávek také ostatní, takže si s lektory přišli popovídat například i žáci 4. třídy. V závěrečném dotazníku většina žáků hodnotila kurz jako přínosný a ocenili, že se naučili něco nového zábavnou formou. Všichni si potom domů odnesli certifikáty o úspěšném dokončení jazykového kurzu, nové znalosti i dobrou náladu. Fotogalerie ZDE.

 

Mgr. Kateřina Hurtíková

V tomto týdnu probíhají na naší škole dva souběžné kurzy konverzace v anglickém jazyce vedené rodilými mluvčími z USA, Benem a Chrisem. Žáci rozvíjejí svou slovní zásobu a procvičují komunikaci v angličtině. 

 

IMG 20171003 093618  IMG 20171003 094759

V rámci výuky prvouky se podívali žáci 3. třídy do nedalekého Prostějova a navštívili hvězdárnu se zajímavým programem o střídání ročních období a  vyzkoušeli pozorování dalekohledem. V prostějovské radnici zasedli v oddávací místnosti a prohlédli si výzdobu. Po krátkém výkladu ti, co správně odpověděli na otázky, mohli usednout na primátorskou židli. I přesto, že děti 2x zmokly se spokojeni a plni zážitků vrátili do školy.

 

DSC01129  DSC01138

 

Foto a text Mgr. Petra Stískalová

V pátek 15.9.2017 navštívili naši žáci IV.třídy dopravní hřiště v Prostějově. Seznámili se zde s pravidly silničního provozu, které si následně vyzkoušeli v praxi. Zároveň se přesvědčili o tom, že sledovat dopravní značky a situaci v provozu, není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá.  Ačkoliv nám počasí moc nepřálo a obloha se na nás mračila, všichni jsme si tento naučný výlet maximálně užili a těšíme se na další.

 

20170915 080135   20170915 094344

 

Mgr. Alena Buchtová

 

     V pondělí 11.9. se žáčci  1. – 3. roč. a  předškolní děti vypravili do ZOO na Svatém Kopečku. I přes nepříznivou předpověď se ukázalo sluníčko a vycházka se vydařila.

Foto a text    Mgr. Stískalová

Pečujeme o vzdělávání

schranka duvery

Copyright Z� Vrb�tky � 2018. All Rights Reserved.

Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk