Vážení rodiče, milí žáci. 

Seznam sešitů a pomůcek pro nadcházející školní rok naleznete ZDE.

V pondělí 19.června 2017 zněl cestovní příkaz pro naše čtvrťáky a páťáky jasně - přes Příkazy do Karlova pod Pradědem na školu v přírodě! V Hanáckém skanzenu se mezi mlátičkami, cepy a fukary cítil jako ryba ve vodě hlavně Roman Loveček, v malebných Jeseníkách pak úplně všichni. Ve sluncem zalitém okolí penzionu Eden tomu ani nemohlo být jinak. Za tropického vedra jsme se ochladili při túře Velkým kotlem, který byl vytvarován ledovcem, navečer jsme se ohřáli u zpívajícího táboráku. Vzpomínali jsme, jak jsme na vlastní oči zahlédli kamzíka i zmiji obecnou.

Ale byli tu i jiní „živočichové“.  V nedalekém lese se totiž jako duha mezi stromy proplétaly naše soutěžní týmy ve vlastnoručně vybarvených tričkách - Kamzíci, Jaguáři, Pavouci, Lvíčata a Hafani.  Hledaly poklad, hrály hry denní i noční, nebo si jen tak dováděly u bublajícího potůčku. Ke každodenní porci pohybu patřil i fotbálek, vybíjená a všelijaké skotačení  na hřišti či v bazénu. Zpestřením byl jistě šachový turnaj,  vědomostní kvíz a plnění různých úkolů pod širým nebem, večer pak zábavný program.  Podle kvality odvedené práce byly týmy odměňovány místní měnou - horskými bony.  Nechyběly však ani pokuty – za překročenou rychlost na chodbách penzionu, rušení nočního klidu, pozdní nástupy a jiné převážně drobné prohřešky. Za vydělané bony si děti mohly nakoupit v pátečním minimarketu nejenom školní potřeby, ale i předměty pro volný čas.

 Náš slogan „Eden – ráj – uč se a hraj!“  plně odpovídal nabitému programu například i ve starobylých školních lavicích muzea Kapličkový vrch. Páteční „odpoledku“ jsme strávili ve šternberské Expozici času. Domů jsme se vrátili načas - přesně podle plánu - v pátek 23.června 2017 v 16:30…Škola v přírodě byla zkrátka úchvatná jako vodopád Bílé Opavy v Karlově Studánce, kde jsme se taky krátce zastavili…

 Za bezvadný průběh pobytu patří poděkování kolegyním Ladě Souralové, Michaele Kaprálové a Lence Souralové, za finanční podporu pak Klubu přátel školy, jednotlivým rodičům a samozřejmě i vedení školy…

FOTOGALERIE ZDE.

Text Pavel Řezníček, vedoucí pobytu,

foto Lenka Souralová, pedagogický doprovod   

V úterý 20. června žáci druhého stupně vyrazili na školní výlet do Šternberka. Prohlédli jsme si středověký hrad a zasoutěžili jsme si v místní Pevnosti Boyard. Na vítěze pak čekaly truhly s odměnami, ostatní dostali ceny útěchy. Nechyběl ani rozchod v centru Šternberka, takže žáci měli příležitost nakoupit svačiny a drobné suvenýry. Fotogalerie ZDE.

 

 

V pátek 26. května 2017 se vydalo sedmnáct čtvrťáčků skládat  dopravní zkoušky. Celý rok se pečlivě připravovali, dvakrát si byli dovednosti vyzkoušet nanečisto a celý květen byla vlastivěda věnována jenom tomu, aby ten "řidičák" udělali. Napsali spoustu dopravních testů, vyřešili mnoho zapeklitých křižovatek a naučili spoustu pouček. Píle se však vyplatila. Patnáct žáků si z prostějovského dopravního hřiště odvážela ten vytoužený průkaz cyklisty. Radost byla veliká a opravdová, ale i smutek, protože těm dvěma nešťastníčkům utekl test o jediný bod! Fotogalerie ZDE.

Přejeme mnoho kilometrů bez nehod!!!                                                                                                  

   Mgr. Lada Souralová

     

    Ve středu 10. května se naše škola zapojila do 21. ročníku celonárodní veřejné sbírky "Český den proti rakovině", kdy žáci 9. ročníku nabízeli v dopoledních hodinách a v době konání školní akademie ke koupi žlutý kvítek měsíčku lékařského, jejíž cílem je boj proti rakovině, snížení úmrtnosti na nádorové oonemocnění a šíření zásad v prevenci tohoto onemocnění. Bylo vybráno 3121,- Kč.

Děkujeme všem, kdo se zapojil do této sbírky!

V pátek dne 28. dubna 2017 si učitelé připravili projektový den, kdy celé dopoledne bylo propojeno společným tématem „cukr.“ Žáci II. stupně se v půl hodinových blocích dozvěděli o historii vzniku cukru (Mgr. Světlana Lipková), porovnávali vztlakovou sílu v cukerném roztoku a vodě (Mgr.Dušan Luczka), provedli pokus s hořením směsi cukru, sody, popele a lihu (Mgr. Lukáš Fusek), „navštívili“ město Dačice, kde vznikla první kostka cukru na světě a vypočetli si několik příkladů týkající se právě kostky cukru (Mgr. Kateřina Kubešová), ve školní knihovně je čekala pohádka „ O veliké řepě“ a jiné sladkosti (Mgr. Šárka Zachrdlová) a v jídelně se namlsali „Sweet recipes“ (Mgr. Kateřina Hurtíková). Na závěr se žáci vrátili do svých tříd, kde je čekal vědomostní kvíz ze sladkého dopoledne. Ve kvízu byla nejúspěšnější IX. třída, která vyhrála malou, sladkou odměnu. A proč bylo téma zrovna cukr? Můžete hádat jen jednou… a snad si i děti uvědomí, že mít cukrovar za humny a patřit mezi sedm obcí či měst v ČR, kde ještě funguje cukrovar, je víc než dobré.

 

 cukr1  cukr2

 

Předposlední březnový týden v naší škole proběhla přednáška Dental prevention. Ve čtvrtek 23. 3. se jí zúčastnili žáci v Dubanech, v pátek 24. 3. pak vrbátečtí žáci 4. – 7. třídy. Studentky posledního ročníku Lékařské fakulty UP v Olomouci žákům v jednotlivých třídách vysvětlily, jak vznikají kazy a jak správně pečovat o své zuby. Žáci se naučili se správnou techniku čištění zubů a s individuální pomocí studentek si ji i vyzkoušeli. 

 

zuby1  zuby2

 

Mgr. Kateřina Hurtíková, PhD.

Ve středu 22. března se 7., 8. a 9. třída zúčastnila vzdělávacího programu v Prostějově, zaměřeného na děti zachráněné během 2. světové války. V kině Metro nás čekalo promítání hraného dokumentu „Nicholas Winton – Síla lidskosti“ a následná diskuze se spoluautorem dokumentu. Téma žáky zaujalo, mnohé dojalo a přimělo nás zamyslet se i nad vlastními skutky.

 

nicholas

V úterý 21. února přijela do naší školy vzácná návštěva. V souvislosti s probíhající dlouhodobou spoluprací s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci proběhla partnerská návštěva více než třiceti ředitelů a pedagogů základních a mateřských škol z okresu Liptovský Mikuláš, které doprovázel vedoucí odboru školství, mládeže, sportu a kultury Městského úřadu v Liptovském Mikuláši doc. Mgr. Ján Hučík, PhD.

Slovenští kolegové navštívili základní školu ve Vrbátkách, mateřskou školu ve Vrbátkách, nahlédli do školní kuchyně a prohlédli si také mateřskou školu, základní školu a školní družinu v Dubanech. Na mateřskou školu ve Štětovicích už v nabitém programu bohužel nevybyl čas. Učitelé a žáci z vrbátecké školy si pro návštěvu připravili ukázkové hodiny, při kterých se věnovali aktivitám, specifickým pro naši školu nebo při nichž žáci využívali některé nadstandardní pomůcky. Naši partneři tak viděli například hodinu základů administrativy a finanční gramotnosti, kde se žáci učili psát na počítači všemi deseti prsty, práci šachového kroužku, činnost čtenářského klubu, výuku českého jazyka pomocí tabletů nebo turnaj v deskové hře Abaku. Hosté byli mile překvapeni moderním vzhledem všech budov naší školy, které byly díky aktivitě Obce Vrbátky zatepleny v rámci projektů dotovaných EU i moderním vybavením tříd (všechny kmenové třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí).

Významná podpora místních podniků a podnikatelů (Grand lahůdky, Cukrovar Vrbátky, DD Sport Dubany, Zlatá farma Štětovice) a rodičů našich dětí nám umožnila připravit příjemné odpolední posezení s občerstvením, na kterém jsme si s našimi hosty vyměnili v rámci improvizovaného workshopu mnoho zajímavých poznatků z praxe škol v ČR i na Slovensku. Naše poděkování patří i kolegům ředitelům základních škol z Olšan u Prostějova a Bedihoště, kteří se setkání rovněž aktivně zúčastnili a především starostovi Obce Vrbátky Ing. Pavlu Novotnému, který hosty seznámil se základními informacemi o životě našich obcí.

Kromě drobných upomínkových předmětů si všichni účastníci odvezli na Slovensko i knihu spisovatelky, vrbátecké rodačky a významné mecenášky základní školy i Obce Vrbátky Zdeny Kaprálové „Zítra bude líp“.

Věříme, že naše setkání obohatilo profesně i lidsky všechny zúčastněné a že se stane základem dlouhodobější spolupráce s některou z liptovských základních nebo mateřských škol.

         

V pátek 10. 2. 2017 proběhlo školní kolo recitační soutěže, která má na naší škole dlouholetou tradici.  Deváťáci celou akci moderovali, recitovali, ale také připravili zajímavé soutěže pro  mladší spolužáky. Velmi nás těší vzrůstající zájem žáků o recitaci a také výborné výkony, které většina soutěžících předvedla.

 

 

Výsledková listina školního kola

Kategorie

1.místo

2.místo

3.místo

Počet účastníků

4.- 5.tř

V.Zachrdlová

K.Růžičková

K.Růžičková

R.Adamík

10

6. - 7.tř.

A.Šamalíková

N.Holíková

M.Caletková

14

8. – 9.tř.

M.Růžičková

H. Vańková

K.Tajovská

7

Absolutní vítězství získala Veronika Zachrdlová a postoupila s ostatními  nejlepšími  recitátory do Okresního kola recitační soutěže v Prostějově.

Ceny pro vítěze finančně zajistilo KPŠ naší školy, za což jim velmi děkujeme.

 

Za porotu Pavel Řezníček

V sobotu 21. ledna byli naši deváťáci na Květinovém plese KPŠ slavnostně představeni a byla jim předána z rukou třídní učitelky Mgr. Kateřiny Hurtíkové PhD. památeční stužka. Jak už motto napovídá: "Co chci, to dokážu" i my přejeme našim deváťákům, aby vykročili vstříc své budoucnosti správnou volbou střední školy, budoucího povolání a dosáhli svých vysněných cílů.

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=wnN7XvYCH-8&

 

 

Pečujeme o vzdělávání

schranka duvery

Copyright Z� Vrb�tky � 2018. All Rights Reserved.

Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk