Plán práce na měsíc – září – 2018/2019

KDY

ČAS

TŘÍDY

AKCE

 

 

 

 

 

3. 9.

1. – 9.

Zahájení nového školního roku 2018/2019

 

 

Přivítání prvňáčků

 

 

 

4. 9.

1. – 9.

Předávání učebnic, sešitů, ŽK, rozvrhu hodin

 

 

Poučení žáků a seznámení se školním řádem

 

 

konec 4. vyučovací hodinu

 

 

 

5. 9.

1. – 9.

Zahájení výuky dle rozvrhu

 

 

 

6. 9.

16.00 hod.

1.

Třídní schůzky

 

 

4., 5.

Kino Metro – Město samurajů, vých. vzdělávací program

 

 

 

7. 9.

ŠD

Uvítací piknik

 

 

 

11. 9.

1. – 3.

Environmentální vycházka do ZOO Svatý Kopeček

 

 

 

19. 9.

16.00 hod.

2. – 3.

Třídní schůzky – ZŠ Dubany

 

 

 

21. 9.

4.

Dopravní hřiště

 

 

 

26. 9.

6., 7.

Planeta Země – výchovně vzdělávací program

 

 

16.00 hod.

Valná hromada KPŠ

 

 

16.00 – 17.00

Volba zástupce rodičů do školské rady

 

 

16.15 hod.

4. – 9.

Třídní schůzky – ZŠ Vrbátky

 

 

16.45 hod.

Schůzka s třídními důvěrníky

 

 

 

Plán práce na měsíc – duben – 2017/2018

 

KDY

ČAS

TŘÍDY

AKCE

 

 

 

 

 

 

5. 4.

14.00

 

Zápis do 1. ročníku

 

 

   5. - 9.

Školní kolo Pythagoriády

 

 

 

4. 5.

Divadelní představení – Záhada hlavolamu

 

 

       

6. 4.

9.00 – 10.30

1. – 5.

Máme chytré tělo I., vstupné 45,- Kč

 

 

10.30 – 12.00

6. – 9.

Máme chytré tělo II.

 

 

   

6. vyučovací hodina odpadá

 

 

       

10. 4.

10.30

1. – 9.

Seiferos – letové ukázky dravců

 

 

   

- fotbalové hřiště Dubany

 

 

   

- 50,- Kč/ žák

 

 

   

6. vyučovací hodina odpadá

 

 

       

3. 4. – 27. 4.

 

3., 5., 7.

Testování SCIO

 

 

   

- dle harmonogramu

 

 

       

18. 4.

13.30

 

Pedagogická porada

 

 

16.00

4.- 9.

Třídní schůzky – škola Vrbátky

 

 

   

 

 

 

       

20. 4.

 

4., 5.

Kvaky kvak, jde sem čáp – výuk. program ke Dni Země

 

 

 

4., 5.

Děti na větvi – výuk. program ke Dni Země

 

 

 

1. – 9.

„Den Země“ – Planetárium, vstupné 50,- Kč

 

 

   

7.45 – 8.45 – 1. třída + ½ 3. třídy

 

 

   

8.45 – 9.45 – 2. třída + ½ 3. třídy

 

 

   

9.45 – 10.45 – 6. třída + 8. třída

 

 

   

10.45 – 11.45 – 5. třída + 6 deváťáků

 

 

   

11. 45 – 12.45 – 7. třída + zbytek deváťáků

 

 

       

23. 4.

 

1. - 3.

Divadelní představení – Eliáš a babička z vajíčka

 

 

       

24. 4.

10.30

1. – 4.

Pernštejni – Staré pověsti české, vstupné 45,- Kč

 

 

11.30

5. – 9.

   

 

       

25. 4.

16.00

1. – 3.

Třídní schůzky – ZŠ Dubany

 

27. 4.

7.30

1. – 3.

Focení tříd – ZŠ Dubany

 

 

9.00

4. – 9.

Focení tříd – ZŠ Vrbátky

 

 

       

30. 4.

 

1. – 9.

Ředitelské volno

 

 

       

23. -26. 4.

 

1. – 9.

Sběrová soutěž starého papíru

 

 

   

- organizace bude upřesněna

 

 

       

Plán práce na měsíc – březen – 2017/2018

 

KDY

ČAS

TŘÍDY

AKCE

 

 

       

2. 3.

 

1. – 3.

Recitační soutěž – ZŠ Dubany

 

 

       

7. 3.

10.30 – 11.45

8., 9.

Přednáška - prokrestinace

 

do 7. 3.

   

Školní kolo fyzikální olympiády

 

 

       

9. 3.

9.00 – 10.00

 

Florbal – ZŠ Bedihošť

 

 

       

12. 3. – 16. 3.

 

1. – 9.

Jarní prázdniny

 

 

       

19. 3.

 

1. – 9.

Matematický klokan

 

 

       

20. 3.

od 9.00

1. – 3.

Májíčky

 

 

       

27. 3.

 

1. – 5.

Velikonoční dílny – Čechy pod Kosířem

 

 

       

do 28. 3.

 

6. – 8.

Školní kolo matematické olympiády

 

 

       

29. – 30.3.

   

Velikonoční prázdniny

 

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

Plán práce na měsíc – únor – 2017/2018

 

 

 

KDY

ČAS

TŘÍDY

AKCE

 

 

       

1. 2.

 

3.,4. 9.

Změna rozvrhu

 

1. 2.

7.45 – 13.00

 

Okresní kolo olympiády v ČJ

 

 

   

 

 

2. 2.

 

1. – 9.

Pololetní prázdniny

 

 

       

7. 2.

11.00 – 12.00

3., 4.

Zahájení plaveckého výcviku

 

 

   

Autobus bude přistaven v 10.25 h. ke škole ve Vrbátkách se zastávkou v Dubanech

 

 

       

15. 2.

 

1.

Veselé zoubky – projekt drogerie Dm

 

 

       

16. 2.

4. – 5. v. h.

4. – 9.

Recitační soutěž – ZŠ Vrbátky

 

 

       

26.2 – 2.3.

 

7. – 9.

LVK

 

 

       

28. 2.

 

ŠD

Karneval

 

 

       
 Plán práce na měsíc leden - 2017/2018  

 

 

KDY

ČAS

TŘÍDY

AKCE

 

 

       

5. 1.

7.25- 9.15

1., 2.

IRIS – Ptáci na krmítku

 

 

9.25 – 11:10

3.

IRIS – Ptáci na krmítku

 

 

       

11. 1.

16.00 hod.

4. – 9.

Třídní schůzky – ZŠ Vrbátky

 

 

16.30 hod.

 

Třídní důvěrníci

 

 

 

9.

Focení deváťáků

 

 

       

13. 1.

   

9. školní ples

 

 

19.30 hod.

9.

- stužkování deváťáků

 

do 16. 1.

   

Školní kolo olympiáda v NJ

 

do 17. 1.

   

Okresní kolo dějepisné olympiády

 

 

       

17. 1.

16.00 hod.

1. – 3.

Třídní schůzky – ZŠ Dubany

 

 

       

24. 1.

   

Okresní kolo matematické olympiády

 

 

       

24. 1.

   

Pololetní písemné práce - vyhodnocení

 
   

 

   

25. 1.

 

13.30

Pedagogická rada

 

 

   

– pololetní klasifikace a chování žáků

 

 

       

do 30. 1.

   

Školní kolo olympiády v AJ

 

 

       

do 31. 1.

   

Školní kolo olympiády v Z

 

 

   

 

 

31. 1.

 

1. – 9.

Pololetní vysvědčení – 5. vyuč. hod.

 

 

   

6. vyuč. hodina odpadá

 

 

       

 

 

ŠD

V průběhu měsíce bude probíhat zimní olympiáda

 

 

   

- zimní oblečení

 

 

   

 

 

 

       

 

   

 

 

 

   

 

 
   

 

   

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

Plán práce na měsíc – prosinec – 2017/2018

 

KDY

ČAS

TŘÍDY

AKCE

 

 

 

 

 

 

5. 12.

7.25

4. – 8.

Mikulášská nadílka – budova Vrbátky

 

 

9.30

1. – 3.

Mikulášská nadílka – budova Dubany

 

 

   

 

 

6. 12.

9.00 hod.

4., 5.

Kouzlo adventu – Náměšť na Hané

 

 

10.00 – 12.30

5., 9.

První pomoc – M. Pospíšil

 

 

     

 

7. 12.

8.20 – 11.05

6., 7.

První pomoc – M. Pospíšil

 

 

     

 

8. 12.

 

ŠD

Výroba lapačů snů a indiánské hry – Ekocentrum Iris

 

 

       

12. 12.

 

1. – 3.

Divadelní představení

 

 

   

 

 

15. 12.

16.30 hod.

4. – 9.

Prozpěvování pod vánočním stromečkem

 

 

   

Posezení u prostřeného stolu, prohlídka školy

 

 

       

19. 12.

 

sbor

Adventní setkání s žáky ZŠ Komenská Pv

 

 

1. a 3. v. h.

2., 6.

Hasík – přednáška o PO

 

 

       

21. 12.

16.00 hod.

1. – 3.

Adventní vystoupení žáků 1.- 3 .roč.

 

 

   

Vánoční nadílka ve školní družině

 

 

       

22. 12.

 

1. 9.

Vánoční besídky ve třídách

 

 

       

23. 12.– 2. 1.

 

1. – 9.

Vánoční prázdniny

 

 

       

 

       

 

   

 

 

 

       

Plán práce na měsíc – říjen – 2017/2018

 

KDY

ČAS

TŘÍDY

AKCE

 

 

 

 

 

 

2. – 6. 10.

 

6. – 9.

Jazykový kurz Focus

 

 

       

2. 10.

   

Zahájení činnosti zájmových útvarů

 

 

       

4. 10.

9.00 – 10.00

8., 9.

Nábor SŠDaM

 

 

       

 

16.00 hod.

 

Valná hromada KPŠ

 

 

16.10 hod

4. – 9.

Třídní schůzky – škola Vrbátky

 

 

16.45 hod.

 

Schůzka s třídními důvěrníky

 

 

17.15 hod.

 

Jednání školské rady – schválení Výroční zprávy,

 

 

   

Finančního plánu 2018

 

 

       

5. 10.

12.00 hod.

8., 9.

Nábor SŠ automobilní, Pv.

 

 

       

9. – 11.10.

 

1. – 9.

Sběr starého papíru

 

 

   

- plakát, vyhlášení v rozhlase, dozory

 

 

   

- služby dle harmonogramu: 14:00 – 16:00 Vrbátky (po, út)

 

 

   

14:00 – 16:00 Vrbátky (po, út)

 

 

   

16:00 – 18:00 Dubany (st)

 

12. 10.

   

Odvoz sběru

 

 

   

 

 

10. 10.

 

5.

Planetárium Pv

 

 

       

11. 10.

12.00 hod.

9.

Nábor OA, Pv.

 

 

       

12. 10.

12.00 hod.

9.

Nábor SŠ lesnická, Šternberk

 

 

       

26. – 27.

 

1. – 9.

Podzimní prázdniny

 

 

   

 

 

Plán práce na měsíc – červen – 2016/2017

 

KDY

ČAS

TŘÍDY

AKCE

 

 

 

 

 

 

od 5. 6.

 

 

SCIO – testy do hodin – pro 7. ročník

 

 

 

 

 

 

13. 6.

10.40 hod.

1. – 9.

Výchovně vzdělávací program „Vikingové“

 

 

       

16. 6.

   

„Vesnice roku“ – spolupráce s Obcí

 

 

   

 

 

19. - 23. 6.

 

4.+ 5.

Škola v přírodě

 

 

   

 

 

20. 6.

 

6. – 9.

Školní výlety

 

 

   

Návštěva předškoláků v 1. třídě

 

 

       

21. 6.

16.00 hod.

1.

Pasování na čtenáře

 

 

 

3.

Návštěva třeťáků v ZŠ Vrbátky

 

 

       

26. 6.

13.30 hod.

 

Klasifikační pedagogická rada

 

 

   

 

 

27. 6.

 

1. – 3.

Školní výlet – plavba po Moravě

 

 

 

2. – 9.

Odevzdání učebnic, úklid tříd

 

 

       

28. 6.

 

1. – 9.

Pohár starostů v malé kopané

 

 

   

 

 

29. 6.

 

1. – 9.

Sportovní den

 

 

 

1. – 5.

- vybíjená

 

 

 

6. – 9.

- softbal

 

 

   

 

 

30. 6.

 

1. – 9.

Předávání vysvědčení

 

 

9.00 hod.

9.

Rozloučení s deváťáky – OÚ Vrbátky

 

 

       

 

       

 

       

 

       

Plán práce na měsíc – duben – 2016/2017

KDY

ČAS

TŘÍDY

AKCE

4. 4.

Od  9.00

1. – 5.

Focení žáků

5. 4.

14.00

Zápis do 1. ročníku

10. 4. – 21. 4.

5.

Testování SCIO – Čj, M, OSP

11. 4.

8.30 – 11.00

4., 5.

Divadelní představení - Zlatovláska

13.; 15. 4.

Velikonoční prázdniny

19. 4.

16.00

1.

Třídní schůzky

24. 4.

„Den Země“

26. 4.

13.30

Pedagogická porada

16.00

4. – 9.

Třídní schůzky – škola Vrbátky

2. – 3.

Třídní schůzky – škola Dubany

Plán práce na měsíc – únor – 2016/2017

 

 

KDY

ČAS

TŘÍDY

AKCE

 

1. 2.

10.15 – 11.15

3., 4.

Zahájení plaveckého výcviku

Autobus bude přistaven v 9.45 h. ke škole v Dubanech se zastávkou ve Vrbátkách

- platba na dopravu 500,- Kč na účet školy

1. 2.

7.45 – 13.00

Okresní kolo olympiády v ČJ

3. 2.

1. – 9.

Pololetní prázdniny

 

10. 2.

Recitační soutěž

- 4. a 5. vyuč. hodinu

- 6. vyuč. hodina odpadá

14. 2.

Olympiáda v anglickém jazyce – okresní kolo

13. - 17. 2.

 

6. - 9.

LVVZ

 

 

15. 2.

3., 4.

Není plavání

21. 2.

Setkání se slovenskými řediteli

- 6. vyuč. h. a odpolední vyučování odpadá

             Plán práce na měsíc – leden   
 
KDY ČAS TŘÍDY AKCE  
4. 1. 16.00 4. - 9. Třídní schůzky – ZŠ Vrbátky
16.30 Setkání s třídními důvěrníky
6. 1. 6. – 9. Předání informací žákům o LVVZ
do 10. 1. Školní kolo olympiáda v NJ
11. 1. Okresní kolo v šachu
Třídní schůzky – ZŠ Dubany
12. 1. 8.15 9. Focení žáků 9. ročníku
17. 1. Okresní kolo dějepisné olympiády
21. 1. 9. Květinový ples KPŠ
24. 1. 5. + 9. Okresní kolo matematické olympiády  
25. 1. 13.30 Pedagogická rada
27.1.– 2.2. 5. – 9. Pythagoriáda
do 30. 1. Školní kolo olympiády v AJ
do 31. 1. Školní kolo olympiády v Z
31. 1. 1. – 9. Pololetní vysvědčení – 5. vyuč. hod.  
6. vyuč. hodina odpadá
Plán práce na měsíc – prosinec – 2016/2017
KDY ČAS TŘÍDY AKCE
3. 12. 14.00 pěv. sbor Adventní vystoupení pěveckého sboru - Hrdibořice
5. 12. 7.25 4. – 8. Mikulášská nadílka – budova Vrbátky
9.30 1. – 3. Mikulášská nadílka – budova Dubany
6. 12. 1. – 3. Divadelní představení – Malý princ
13. 12. 4., 5. Funny Bunny – soutěž v anglickém jazyce
14. 12. 16.30 4. – 9. Prozpěvování pod vánočním stromečkem
Posezení u prostřeného stolu, prohlídka školy
20. 12. Adventní setkání s žáky ZŠ Komenská Pv
- vystoupení pěveckého sboru
21. 12. 8., 9. Divadelní představení - George Orwel 1984
4. Projektový den – dopravní hřiště a Putování pravěkem
v prostějovském muzeu
16.00 1. – 3. „Anděl Páně“ – adventní vystoupení
22. 12. 1. 9. Vánoční besídky ve třídách
23. 12.– 2. 1. 1. – 9. Vánoční prázdniny
- poučení do TK
Pečujeme o vzdělávání

Copyright Z� Vrb�tky � 2018. All Rights Reserved.

Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk