Plán práce na měsíc – říjen – 2019/2020

 

KDY

ČAS

TŘÍDY

AKCE

 

 

 

 

 

 

1. 10.

Zahájení činnosti zájmových útvarů

 

3. 10

12.30 hod.

9.

Nábor – OA Prostějov

 

4. 10.

12.30 hod.

9.

Nábor SŠ automobilní Pv

 

14.10.

7.55 hod.

1.

Podzimní putování

 

9.50 hod.

2.

Podzimní putování

 

15. 10.

8.

Psychologická intervence PPP

 

15. – 17.10.

1. – 9.

Sběrová soutěž starého papíru

 

16. 10.

8., 9.

Přírodovědný Klokan

 

17. 10.

6. - 9.

Pohár starostů v přehazované, ZŠ Klenovice

 

9.30 hod.

1. – 3.

Focení tříd

 

11.00 hod.

4. – 5.

 

23. 10.

12.30 hod.

9.

Nábor – ArtEcon Prostějov

 

24. 10.

Šachový triangl – mezigenerační turnaj v šachu

 

29. – 30.

1. – 9.

Podzimní prázdniny

 

 

 

 

Plán práce na měsíc – září – 2019/2020

KDY

ČAS

TŘÍDY

AKCE

 

 

 

 

 

 

2. 9.

1. – 9.

Zahájení nového školního roku 2019/2020

 

Přivítání prvňáčků

 

Provoz ve ŠD

 

3. 9.

1. – 9.

Předávání učebnic, sešitů, ŽK, rozvrhu hodin

 

Poučení žáků a seznámení se školním řádem

 

Zápis míry žáků do TK

 

4. – 9.

Volba třídní samosprávy

 

- zkrácené vyučování do 12.00 hodin

 

4. 9.

1. – 9.

Zahájení výuky dle rozvrhu

 

5. 9.

16.00 hod.

1.

Třídní schůzky

 

ŠD

Uvítací piknik

 

 

6. 9.

9.00 hod.

1. – 3.

Vzdělávací program „Přichází zákon“

 

10.30 hod.

4. – 9.

- sokolovna Dubany, zdarma

 

10. 9.

1.

Vzdělávací program IRIS „Za studánkami“

 

 

11. 9.

2.

Vzdělávací program IRIS „Za studánkami“

 

 

12. 9.

16.00 hod.

2. – 3.

Třídní schůzky

 

 

13. 9.

4.

Dopravní hřiště

 

18. 9.

3.

Vzdělávací program IRIS „Za studánkami“

 

20. 9.

8., 9.

Vzdělávací program IRIS „Naučnou stezkou Velký Kosíř“

 

25. 9.

16.00 hod.

Valná hromada KPŠ

 

16.15 hod.

4. – 9.

Třídní schůzky

 

16.45 hod.

Schůzka s třídními důvěrníky

 

26. 9.

8.15 – 10.35

7. – 9.

Planeta Země – Kolumbie – vzdělávací program

Plán práce na měsíc – červen – 2018/2019

 

KDY

ČAS

TŘÍDY

AKCE

 

 

 

 

 

 

4. 6.

 

ŠD

Písničková abeceda – hudební vystoupení

 

 

 

 

 

 

5. 6.

16.00 hod.

2.,6. – 9.

Třídní schůzky

 

 

16.45 hod.

 

Schůzka s třídními důvěrníky

 

 

 

 

   

7. 6.

 

1. – 9.

ŘEDITELSKÉ VOLNO

 

 

 

 

   

10. – 14. 6.

 

4., 5.

Škola v přírodě

 

 

 

 

 

 

15. 6.

 

 

Olympiáda dětí - MAS

 

 

 

 

 

 

13. – 18.6.

 

ŠD

Turnaj v malé kopané

 

 

 

 

   

18. 6.

 

1.

Pasování na čtenáře

 

 

 

 

   

20. 6.

 

1.- 3.

Školní výlety

 

 

 

 

   

21. 6.

7.30 – 11.00

1. – 3.

Den otevřených dveří u vojenského útvaru v Olomouci

 

 

 

 

   

24. 6.

13.30 hod.

 

Klasifikační pedagogická rada

 

 

 

 

   

25. 6.

 

2. – 9.

Odevzdání učebnic, úklid tříd

 

 

 

 

Pohár starostů v malé kopané

 

 

 

2.

Exkurze – Zlatá farma

 

 

 

 

   

26. 6.

8.15 – 13.15

 

Krajský přebor školní mládeže v šachu

 

 

 

3., 4.

Plavecký výcvik – Mokré vysvědčení

 

 

 

     

27. 6.

 

1. – 9.

Sportovní dopoledne – vybíjená a softbal

 

 

 

ŠD

Závěrečný piknik

 

 

 

 

   

28. 6.

 

1. – 9.

Předávání vysvědčení

 

 

9.00 hod.

9.

Rozloučení s deváťáky – OÚ Vrbátky

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

       

 

       

Plán práce na měsíc – duben – 2018/2019

 

KDY

ČAS

TŘÍDY

AKCE

 

 

 

 

 

 

1.4. – 30. 4.

3., 5., 7.

Testování SCIO

 

 

- dle harmonogramu

 

 

 

3. 4.

od 14.00 hod.

Zápis do 1. ročníku

 

 

 

5. 4.

8.00 hod.

4. – 9.

Focení tříd – ZŠ Vrbátky

 

 

10.00 hod.

1. – 3.

Focení tříd – ZŠ Dubany

 

 

 

10. 4.

od 14.00

1. – 3.

Třídní schůzky – ZŠ Dubany (konzultace)

 

 

 

11. 4.

1. – 3.

Velikonoční Náměšť

 

 

Cena programu 80,-/ žáka

 

 

 

12 . 4.

12.30 hod.

9.

1. kolo přijímacího řízení na SŠ

 

 

 

15. 2.

9.

2. kolo přijímacího řízení na SŠ

 

 

 

16. 4.

5., 7.

1. kolo přijímacího řízení na víceletá gymnázia

 

 

1. – 3.

Projektový den „Májíčky

 

 

 

17. 4.

13.30 hod.

Pedagogická rada

 

 

16.00 hod.

4.,6. – 9.

Třídní schůzky – škola Vrbátky

 

 

16.45 hod.

Schůzka s třídními důvěrníky

 

 

5., 7.

2. kolo přijímacího řízení na víceletá gymnázia

 

 

 

18. 4.

1. – 9.

Velikonoční prázdniny

 

 

 

26. 4.

4. – 9.

„Den Země“- projektový den

 

 

 

 

 

 

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

Plán práce na měsíc – březen – 2017/2018

 

KDY

ČAS

TŘÍDY

AKCE

 

 

       

2. 3.

 

1. – 3.

Recitační soutěž – ZŠ Dubany

 

 

       

7. 3.

10.30 – 11.45

8., 9.

Přednáška - prokrestinace

 

do 7. 3.

   

Školní kolo fyzikální olympiády

 

 

       

9. 3.

9.00 – 10.00

 

Florbal – ZŠ Bedihošť

 

 

       

12. 3. – 16. 3.

 

1. – 9.

Jarní prázdniny

 

 

       

19. 3.

 

1. – 9.

Matematický klokan

 

 

       

20. 3.

od 9.00

1. – 3.

Májíčky

 

 

       

27. 3.

 

1. – 5.

Velikonoční dílny – Čechy pod Kosířem

 

 

       

do 28. 3.

 

6. – 8.

Školní kolo matematické olympiády

 

 

       

29. – 30.3.

   

Velikonoční prázdniny

 

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

Plán práce na měsíc – únor – 2017/2018

 

 

 

KDY

ČAS

TŘÍDY

AKCE

 

 

       

1. 2.

 

3.,4. 9.

Změna rozvrhu

 

1. 2.

7.45 – 13.00

 

Okresní kolo olympiády v ČJ

 

 

   

 

 

2. 2.

 

1. – 9.

Pololetní prázdniny

 

 

       

7. 2.

11.00 – 12.00

3., 4.

Zahájení plaveckého výcviku

 

 

   

Autobus bude přistaven v 10.25 h. ke škole ve Vrbátkách se zastávkou v Dubanech

 

 

       

15. 2.

 

1.

Veselé zoubky – projekt drogerie Dm

 

 

       

16. 2.

4. – 5. v. h.

4. – 9.

Recitační soutěž – ZŠ Vrbátky

 

 

       

26.2 – 2.3.

 

7. – 9.

LVK

 

 

       

28. 2.

 

ŠD

Karneval

 

 

       
 Plán práce na měsíc leden - 2017/2018  

 

 

KDY

ČAS

TŘÍDY

AKCE

 

 

       

5. 1.

7.25- 9.15

1., 2.

IRIS – Ptáci na krmítku

 

 

9.25 – 11:10

3.

IRIS – Ptáci na krmítku

 

 

       

11. 1.

16.00 hod.

4. – 9.

Třídní schůzky – ZŠ Vrbátky

 

 

16.30 hod.

 

Třídní důvěrníci

 

 

 

9.

Focení deváťáků

 

 

       

13. 1.

   

9. školní ples

 

 

19.30 hod.

9.

- stužkování deváťáků

 

do 16. 1.

   

Školní kolo olympiáda v NJ

 

do 17. 1.

   

Okresní kolo dějepisné olympiády

 

 

       

17. 1.

16.00 hod.

1. – 3.

Třídní schůzky – ZŠ Dubany

 

 

       

24. 1.

   

Okresní kolo matematické olympiády

 

 

       

24. 1.

   

Pololetní písemné práce - vyhodnocení

 
   

 

   

25. 1.

 

13.30

Pedagogická rada

 

 

   

– pololetní klasifikace a chování žáků

 

 

       

do 30. 1.

   

Školní kolo olympiády v AJ

 

 

       

do 31. 1.

   

Školní kolo olympiády v Z

 

 

   

 

 

31. 1.

 

1. – 9.

Pololetní vysvědčení – 5. vyuč. hod.

 

 

   

6. vyuč. hodina odpadá

 

 

       

 

 

ŠD

V průběhu měsíce bude probíhat zimní olympiáda

 

 

   

- zimní oblečení

 

 

   

 

 

 

       

 

   

 

 

 

   

 

 
   

 

   

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

Plán práce na měsíc – říjen – 2017/2018

 

KDY

ČAS

TŘÍDY

AKCE

 

 

 

 

 

 

2. – 6. 10.

 

6. – 9.

Jazykový kurz Focus

 

 

       

2. 10.

   

Zahájení činnosti zájmových útvarů

 

 

       

4. 10.

9.00 – 10.00

8., 9.

Nábor SŠDaM

 

 

       

 

16.00 hod.

 

Valná hromada KPŠ

 

 

16.10 hod

4. – 9.

Třídní schůzky – škola Vrbátky

 

 

16.45 hod.

 

Schůzka s třídními důvěrníky

 

 

17.15 hod.

 

Jednání školské rady – schválení Výroční zprávy,

 

 

   

Finančního plánu 2018

 

 

       

5. 10.

12.00 hod.

8., 9.

Nábor SŠ automobilní, Pv.

 

 

       

9. – 11.10.

 

1. – 9.

Sběr starého papíru

 

 

   

- plakát, vyhlášení v rozhlase, dozory

 

 

   

- služby dle harmonogramu: 14:00 – 16:00 Vrbátky (po, út)

 

 

   

14:00 – 16:00 Vrbátky (po, út)

 

 

   

16:00 – 18:00 Dubany (st)

 

12. 10.

   

Odvoz sběru

 

 

   

 

 

10. 10.

 

5.

Planetárium Pv

 

 

       

11. 10.

12.00 hod.

9.

Nábor OA, Pv.

 

 

       

12. 10.

12.00 hod.

9.

Nábor SŠ lesnická, Šternberk

 

 

       

26. – 27.

 

1. – 9.

Podzimní prázdniny

 

 

   

 

 

Plán práce na měsíc – červen – 2016/2017

 

KDY

ČAS

TŘÍDY

AKCE

 

 

 

 

 

 

od 5. 6.

 

 

SCIO – testy do hodin – pro 7. ročník

 

 

 

 

 

 

13. 6.

10.40 hod.

1. – 9.

Výchovně vzdělávací program „Vikingové“

 

 

       

16. 6.

   

„Vesnice roku“ – spolupráce s Obcí

 

 

   

 

 

19. - 23. 6.

 

4.+ 5.

Škola v přírodě

 

 

   

 

 

20. 6.

 

6. – 9.

Školní výlety

 

 

   

Návštěva předškoláků v 1. třídě

 

 

       

21. 6.

16.00 hod.

1.

Pasování na čtenáře

 

 

 

3.

Návštěva třeťáků v ZŠ Vrbátky

 

 

       

26. 6.

13.30 hod.

 

Klasifikační pedagogická rada

 

 

   

 

 

27. 6.

 

1. – 3.

Školní výlet – plavba po Moravě

 

 

 

2. – 9.

Odevzdání učebnic, úklid tříd

 

 

       

28. 6.

 

1. – 9.

Pohár starostů v malé kopané

 

 

   

 

 

29. 6.

 

1. – 9.

Sportovní den

 

 

 

1. – 5.

- vybíjená

 

 

 

6. – 9.

- softbal

 

 

   

 

 

30. 6.

 

1. – 9.

Předávání vysvědčení

 

 

9.00 hod.

9.

Rozloučení s deváťáky – OÚ Vrbátky

 

 

       

 

       

 

       

 

       

Plán práce na měsíc – duben – 2016/2017

KDY

ČAS

TŘÍDY

AKCE

4. 4.

Od  9.00

1. – 5.

Focení žáků

5. 4.

14.00

Zápis do 1. ročníku

10. 4. – 21. 4.

5.

Testování SCIO – Čj, M, OSP

11. 4.

8.30 – 11.00

4., 5.

Divadelní představení - Zlatovláska

13.; 15. 4.

Velikonoční prázdniny

19. 4.

16.00

1.

Třídní schůzky

24. 4.

„Den Země“

26. 4.

13.30

Pedagogická porada

16.00

4. – 9.

Třídní schůzky – škola Vrbátky

2. – 3.

Třídní schůzky – škola Dubany

Plán práce na měsíc – únor – 2016/2017

 

 

KDY

ČAS

TŘÍDY

AKCE

 

1. 2.

10.15 – 11.15

3., 4.

Zahájení plaveckého výcviku

Autobus bude přistaven v 9.45 h. ke škole v Dubanech se zastávkou ve Vrbátkách

- platba na dopravu 500,- Kč na účet školy

1. 2.

7.45 – 13.00

Okresní kolo olympiády v ČJ

3. 2.

1. – 9.

Pololetní prázdniny

 

10. 2.

Recitační soutěž

- 4. a 5. vyuč. hodinu

- 6. vyuč. hodina odpadá

14. 2.

Olympiáda v anglickém jazyce – okresní kolo

13. - 17. 2.

 

6. - 9.

LVVZ

 

 

15. 2.

3., 4.

Není plavání

21. 2.

Setkání se slovenskými řediteli

- 6. vyuč. h. a odpolední vyučování odpadá

Plán práce na měsíc – prosinec – 2016/2017
KDY ČAS TŘÍDY AKCE
3. 12. 14.00 pěv. sbor Adventní vystoupení pěveckého sboru - Hrdibořice
5. 12. 7.25 4. – 8. Mikulášská nadílka – budova Vrbátky
9.30 1. – 3. Mikulášská nadílka – budova Dubany
6. 12. 1. – 3. Divadelní představení – Malý princ
13. 12. 4., 5. Funny Bunny – soutěž v anglickém jazyce
14. 12. 16.30 4. – 9. Prozpěvování pod vánočním stromečkem
Posezení u prostřeného stolu, prohlídka školy
20. 12. Adventní setkání s žáky ZŠ Komenská Pv
- vystoupení pěveckého sboru
21. 12. 8., 9. Divadelní představení - George Orwel 1984
4. Projektový den – dopravní hřiště a Putování pravěkem
v prostějovském muzeu
16.00 1. – 3. „Anděl Páně“ – adventní vystoupení
22. 12. 1. 9. Vánoční besídky ve třídách
23. 12.– 2. 1. 1. – 9. Vánoční prázdniny
- poučení do TK
Pečujeme o vzdělávání

schranka duvery

Copyright Z� Vrb�tky � 2018. All Rights Reserved.

Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk