Organizace zápisu k povinné školní docházce od 1. 9. 2021

 

KDY: 7. 4. – 30. 4. 2021

 

KDE: budova základní školy ve Vrbátkách

 

ORGANIZACE: Na základě opatření MŠMT k zápisům do ZŠ pro školní rok 2021/2022 bude zápis do 1. ročníku ZŠ probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Uskuteční se pouze formální část zápisu, motivační část se neuskuteční. Žádosti dítěte k přijetí do 1. ročníku ZŠ, případně žádost o odklad povinné školní docházky získáte na stránkách školy: www.skolavrbatky.cz (sekce ke stažení) nebo u vedoucí učitelky MŠ ve Vrbátkách.

 

 

 

Vyplněné žádosti doručíte do ZŠ ve Vrbátkách jednou z těchto možností:

1. mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - originál s elektronickým podpisem,

2. datovou schránkou s elektronickým podpisem (efvmukd),

3. doporučeně poštou,

4. osobně do ZŠ ve Vrbátkách – pondělí a středa od 8.00 – 10.00 hodin.

5. vložením do poštovní schránky na budově ZŠ Vrbátky

 

 

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte může požádat o odložení povinné školní docházky v souladu s odst. 1 § 37 zákona 561/2004 v platném znění: „Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.“

 

 

Pokud nebude možné doručit žádost o odklad povinné školní docházky včetně příloh v daném termínu, bude správní řízení přerušeno po dobu potřebnou pro vyřízení patřičných dokumentů nejpozději však do 13. 8. 2021.

 

Na základě těchto 3 dokumentů vydá ředitel školy rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky o 1 rok.

 

 

Zapisované dítě obdrží registrační číslo, které jej bude zastupovat při zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Toto číslo vám zašleme přes Školu na dlani do 30. 4. 2021. Výsledky budou zveřejněny na webu školy www.skolavrbatky.cz a na hlavních dveřích budov v ZŠ v Dubanech a ve Vrbátkách a MŠ ve Vrbátkách a ve Štětovicích nejpozději do úterý 4. 5. 2021.

 

 

Zákonný zástupce žáka, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen opětovně přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to bez ohledu na skutečnost, že dítě již jednou u zápisu bylo.

                                                                                                             

 

                                                                                                    Mgr. Michal Vysloužil

                                                                                                           ředitel školy

 

 

 

 

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022

Ředitel ZŠ Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky, příspěvkové organizace stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základní školy k plnění povinnosti školní docházky, pokud počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí kapacitu počtu žáků v prvních třídách základní školy.

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2021/2022 bude přijato maximálně 30 žáků (na základě § 36).

 

 

Do 1. ročníku se přijímají děti podle následujících kritérií:

1. Děti s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu ZŠ Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky, příspěvkové organizace, který je  stanoven  obecně závaznou vyhláškou Obce Vrbátky, o školských obvodech se v souladu s ust. § 36 odst. 7 zákona č. 561/2004Sb., školského zákona přijímají přednostně k povinné školní docházce.

2. Děti, které nemají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu ZŠ Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky, příspěvkové organizace, který je  stanoven  obecně závaznou vyhláškou Obce Vrbátky, o školských obvodech se v souladu s ust. § 36 odst. 7 zákona č. 561/2004Sb., školského zákona se přijímají dle níže uvedeného bodového hodnocení:

 

1. děti, jejichž sourozenec je žákem ZŠ Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky, příspěvkové organizace (3 body),

2. děti, jejichž sourozenec navštěvuje MŠ Vrbátky (2 body),

3. ostatní zájemci (1 bod).

 

 

Stanovení pořadí:

1. Děti s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu ZŠ Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky se přijímají přednostně. V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny děti s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu, budou v souladu s dokumentem „Doporučení veřejné ochránkyně práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k povinné školní docházce dne 13.1.2016, Sp. zn. 82/2015/DIS/BN“ přednostně přijaty děti po odkladu povinné docházky. U ostatních uchazečů bude provedeno losování dle níže uvedených pravidel.

2. Děti, které nemají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky, příspěvkové organizace, který je  stanoven  obecně závaznou vyhláškou Obce Vrbátky, o školských obvodech se v souladu s ust. § 36 odst. 7 zákona č. 561/2004Sb., školského zákona se přijímají dle výše uvedeného bodového hodnocení. V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny děti se stejným počtem bodů, bude provedeno losování dle níže uvedených pravidel.

 

 

Pravidla losování:

K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede ředitel školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

 

 

 

Ve Vrbátkách dne 15. 3. 2021                                                Mgr. Michal Vysloužil

                                                                                                         ředitel školy

 

 

Mateřská škola

Pečujeme o vzdělávání

schranka duvery

Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk